Coaching

Din vej tilbage på jobmarkedet. Coaching handler om på en motiverende og vejledende måde, at støtte individer til selvstændigt at opnå deres mål og udvikle deres kvalifikationer. Her finder du coachkurser og coachuddannelser for dig der er ledig.
Filtrer efter
Coaching
Uddannelsesform
By
Vis alle filtre
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-12 af 12
Annoncer

Populære steder

Reportager indenfor Coaching

Drømmer du om at blive coach? 

- Tag et 6 ugers jobrettet kursus for ledige og styrk dit CV til jobsøgningen! 

Coaching indebærer, at en coach hjælper en klient med at opfylde hans/hendes mål. Måden det foregår på er ved at stille indgående spørgsmål, der låser motivationen op. Coaching handler ikke om at delegere færdige løsningsmodeller, men derimod om at anspore sin klient til at løse problemerne selv. Coachen hjælper sin klient med at opsætte en plan for at nå sine mål - og hjælper dem herefter med at fuldføre dem.

Coaching bidrager til at mennesker præsterer optimalt - og som følge deraf har det bedre. En coach hjælper andre med at finde deres drivkrafter og med at definere de ønskede resultater, så de udnytter deres fulde potentiale.

Coaching

Personlig coaching

Termen personlig coaching benyttes ofte indenfor områderne management, lederskab, livscoaching og karrierecoaching - for at adskille disse begreber fra sportcoachingen. Der findes dog flere ligheder mellem dem og de har samme herkomst.

Certificeret coach

Akkreditering og certificering benyttes ofte for at vise, at en person har nået en vis grad af kundskab og kvalitet indenfor et område. Mange coachkurser er derfor diplomerede eller certificerede. Der findes flere organisationer som udbyder certificeringsprogrammer for personlige coaches. Enkelte af disse organisationer akkrediterer desuden coachuddannelsesorganisationer.

Personlig coaching - en proces

Personlig coaching er en proces. En personlig coach kan benytte spørgeteknik, refleksioner, krav og diskussioner til at hjælpe klienten med at identificere sine forretningsmæssige eller personlige forudsætninger og mål. Coachen hjælper desuden med at udvikle strategier, forudsætninger og handlingsplaner for at nå disse mål. En coach følger desuden klientens udvikling og fremskridt.

Kan du ikke finde et kursus, der matcher dine ønsker? Udfyld en kursusforespørgsel og få hjælp til at finde et kursus for ledige, der passer til dine behov.

Hvad er en jobrettet uddannelse?

Et 6 ugers kursus er en jobrettet uddannelse for dagpengemodtagere og fleksjobvisiterede og har til formål at bane vejen ind på arbejdsmarkedet for ledige. Et 6 ugers kursus er både gældende for faglærte såvel som ufaglærte samt ledige med en kort videregående uddannelse. 

Retten til at tage en 6 ugers jobrettet uddannelse opnås efter en ledighedsperiode på 5 uger - efter 5 uger kan du søge. Måden hvorpå du søger er 6 ugers kursus er enten igennem din a-kasse eller dit jobcenter, som kan gøre dig bekendt med dine muligheder. 

Som ledig kan du melde dig på kurser inden for positivlisten, tilmelding kræver dog at du er inden for målgruppen. 

Er du dagpengemodtager eller fleksjobvisiteret gælder nogle særlige regler som du skal være opmærksom på. Er du f.eks. på dagpenge og under 25 år skal dit kursus holdes inden for en reference periode på 6 måneder. Er du fleksjobvisiteret er standart reference perioden på 9 måneder. 

Kurserforledige.com ønsker dig held og lykke med at finde et kursus, der hjælper dig tilbage i job!

Er du allerede i arbejde? Find en coachuddannelse for erhvervsaktive på finduddannelse.dk