Vis kurserforledige.com som: Mobile
Positivlisten guide 2022 | Alt du skal vide som ledig samlet her

Positivlisten guide - Alt du skal vide som ledig

Er du ledig og på jagt efter et kursus til at opkvalificere dine kompetencer, så du kan få en fod indenfor jobmarkedet? Du har måske stødt på begrebet 'positivlisten', men ved du hvad positivlisten egentlig er, hvilke uddannelser der er på listen og hvor du kan tage et jobrettet kursus/uddannelse? Læs med i denne guide, og bliv klogere på emnet.Positivlisten har en lang række regler og krav, som du skal opfylde for at kunne gennemføre et jobrettet kursus. Som ledig kan det virke uoverskueligt og som lidt af en jungle at finde rundt i. Men faktisk er det også lidt af en udfordring for folk, der ellers har beskæftiget sig i branchen længe. Derfor har vi samlet alt, du skal vide om positivlisten her på denne side. Har du ikke fået svar på dine spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte os, vi sidder altid klar til at vejlede dig. Som regel anbefaler vi dog, at du kontakter dit jobcenter eller din a-kasse, da det typisk er en af disse to, der kan skubbe dig videre i forløbet. 

Hvad er positivlisten? 

Positivlisten er den officielle liste over godkendte jobkvalificerende kurser eller uddannelser til seks ugers jobrettet uddannelse. Den er til dig, der er jobsøgende, og som gerne vil få et overblik over, hvilke kurser/uddannelser du kan tage, for at komme et skridt nærmere et job.

Positivlisten indeholder kurser, der er en del af 'seks ugers jobrettet uddannelse'. Listen gør det derfor muligt for dig at danne et overblik over godkendte kurser, der kan nedsætte din tid som ledig. Kurser- og uddannelserne har forskellig varighed, ligesom de er egnet til forskellige erhverv. Alle kurser og uddannelser på listen har dog det til fælles, at de:

 • Har en varighed på maksimalt på 6 uger
 • Er officielt godkendt

Positivlisten viser godkendte seks ugers jobretettede uddannelser

Positivlisten indgår som en del af indsatsen med seks ugers jobrettet uddannelse, der gælder for ufaglærte og faglærte ledige samt ledige med kort videregående uddannelser (KVU), der samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse.

OBS: Seks ugers jobrettet uddannelse er en ret for dig der er dagpengemodtager og dig der er fleksjobvisiteret med færrest faglige kompetencer.

Hvornår kan jeg komme på jobrettet uddannelse?

Du opnår som tommelfingerregel retten til en jobrettet uddannelse, når du har været ledig i 5 uger. Herefter kan du løbende tilmelde dig et kursus indenfor en erhvervsgruppe fra den landsdækkende positivliste. Er dit valgte kursus på listen over områder, hvor der mangler kvalificeret arbejdskraft, har du dog allerede ret til at tage kurset fra din første dag som ledig.

Vær opmærksom på, at du i nogle tilfælde også godt kan vælge fra den regionale liste, hvor der dog er andre regler. Så som hovedregel, er det den landsdækkende positivliste, du skal kigge på.

Positivlisten dækker godkendte kurser

Derfor kan du også være sikker på, at kurset er forhåndsgodkendt. Udover kurserne/uddannelserne på positivlisten, findes der også et hav af andre kurser i Danmark. Nogle er måske så nye, at de ikke er godkendt endnu, mens andre måske er ved at blive det. Disse kurser kan du også prøve at søge, men du skal bare være klar på, at du ikke nødvendigvis får godkendt kurset. Men muligheden er der - det kræver bare lidt mere arbejde af dig.


Dit uddannelsesniveau har indflydelse på reglerne

Når du skal finde et jobrettet kursus, skal du også være opmærksom på, at der findes to forskellige positivlister:

1. En for dig, der er ufaglært, faglært eller med kort videregående uddannelse og

2. En for dig, der har lang videregående uddannelse.

Reglerne er derfor også forskellige alt efter, hvilken uddannelse du har. På nedenstående infografik, kan du skabe dig et overblik over reglerne:

For at komme på en 6-ugers jobrettet uddannelse, skal du altså enten være:

 • Ufaglært: Du har afsluttet højst grundskolen (folkeskolen) og eventuelt en gymansial uddannelse. 
 • Faglært: Du har en erhvervsfaglig uddannelse, fx som elektriker, møbelsnedker, skibsmontør, salgsassistent, anlægsgartner, dyrepasser, kok, mejerist, chauffør, redder, frisør, skomager, forograf o.lign. 
 • Faglært, men også med kort videregående uddannelse

Derudover gælder også andre krav fra a-kassen. Typisk vil disse være:

 • Du er fyldt 25 år
 • Du er fuldtidsledig
 • Du modtager ikke andre ydelser end dagpenge
 • *Det valgte kursus skal være afsluttet inden du har været ledig i henholdsvis 9 og 6 måneder.
 • Kurset står på den landsdækkende positivliste

*Dette afhænger af din alder. For personer under 25 år skal kurserne være afviklet inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed. Og for personer, der er fyldt 25 år, skal kurserne være afviklet inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed.


Hvad er forskellen på den regionale- og den landsdækkende positivliste?

Du skal være opmærksom på, at der både findes to positivlister: Den landsdækkende positivliste og den regionale positivliste. Nogle kurser kommer på den landsdækkende liste, mens andre kurser kun findes på den regionale liste. 


Helt lavpraktisk skal du finde dit kursus på den nationale positivliste, hvis du er ufaglært, faglært eller har en kortere videregående uddannelse, mens øvrige personer skal finde sit kursus på den regionale positivliste.


Den regionale positivliste er inddelt i 8 regioner, som du kan se på den nedenstående infografik:

Når du søger et kursus på Den Regionale Positivliste, har du også mulighed for at søge kurser i nærliggende regioner.

Eksempel: Du bor i Region Fyn, og gerne vil tage et kursus i ledelse. Du opdager, at ledelseskurser ikke udbydes på Fyn, og er derfor i tvivl, om du så kan tage et sådant kursus. Men her, kan du med fordel kigge i Region Sjælland og Region Sydjylland. For disse to regioner 'tilstøder' Region Fyn, og derfor er du faktisk også berettiget til at tage et kursus her!


Hvem laver positivlisten?

Positivlisten er udarbejdet af Beskæftigelsesministeriet, med inddragelse af Undervisningsministeriet samt Uddannelses- og Forskningsministeriet. AMU-kurser og EUD-enkeltfagkurser udvælges af de 11 efteruddannelsesudvalg. Akademiuddannelser udvælges af Uddannelses- og Forskningsministeriet via Kontaktudvalget for Akademiuddannelser.

Når kurserne på positivlisten skal udvælges, kigger man på følgende kriterier:

 • Kurset skal sigte efter at udvikle dig som kursist med nogle faglige kompetencer og kvalifikationer, som efterspørges af arbejdsmarkedet.
 • Kurset skal have et konkret jobfokus, og opkvalificere dig til en bestemt jobfunktion.


Hvordan kommer et kursus på positivlisten?

Ovenstående aktører indsamler data om det danske arbejdsmarked og udarbejder derefter analyser, der peger på de vigtigste indsatser indenfor uddannelsesområdet. Du kan derfor være sikker på, at kurserne på listen matcher et arbejdsområde, hvor der er behov for mere arbejdskraft.


Hvornår kommer der nye kurser på positivlisten?

Positivlisten opdateres to gange årligt. Listen opdateres på to faste datoer, så når datoen kommer, kan du straks gå ind og se, hvilke kurser der er kommet med på listen.


Positivlisten opdateres:

 • Den 1. april &
 • Den 1. oktober

Det er altid disse to datoer, listen opdateres på. Så hvis du er interesseret i et kursus eller jobrettet uddannelse, kan du med fordel sætte kryds i kalenderen på disse datoer, så du hurtigt kan danne dig et overblik.


Hvordan udbyder man et kursus på positivlisten?

Dette spørgsmål er som sådan ikke noget, du behøver bekymre dig om, som ledig jobsøgende. Men for at du kan være sikker på, at du er i trygge hænder på uddannelsen, kan dog være rart at vide, hvordan udbyderne kommer på listen.

Reglerne dikterer, at du som udbyder af kurser på positivlisten for seks ugers jobrettet uddannelse enten skal:

 • Være godkendt udbyder af AMU
  eller
 • Samarbejde med en godkendt AMU-udbyder, som udliciterer undervisning til private kursusvirksomheder
  eller
 • Være godkendt til at udbyde akademiuddannelser

Hvis du har spørgsmål til udbud af AMU-kurser, kan du altid opsøge mere information om disse regler hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Hvis du har spørgsmål til udbud af akademiuddanneler, kan du med fordel kontakte Uddannelses- og Forskningsministeriet.


Hvordan kommer jeg på et kursus fra positivlisten?

Første trin er, at du skal finde et kursus indenfor det felt du er interesseret i og dernæst sikre dig, at kurset er på enten den regionale- eller nationale positivliste.

Når du har fundet dit foretrukne kursus, kan du igangsætte optagelsesprocessen. For at blive optaget på et kursus for ledige, skal du leve op til det enkelte kursus’ formelle optagelseskrav. Disse optagelseskrav kan variere fra kursus til kursus, og du vil derfor være nødt til at læse på udbyderens beskrivelse, hvilke krav der stilles af dig.

Sidst, skal du sikre dig at du lever op til kravene fra enten dit jobcenter eller a-kasse. Da reglerne varierer fra kommune til kommune og fra situation til situation, anbefaler vi at du kontakter dit jobcenter eller a-kasse for at finde ud af, hvad der præcist kræves af dig.


Det er en god idé at du selv er så opsøgende som muligt;

 • Find et kursus du synes er interessant og relevant
 • Sæt dig ind i, hvad kravene er for optagelse på kurset
 • Sæt dig ind i, hvad dit udbytte er, hvordan du kan bruge det i et kommende job
 • Sæt dig ind i, hvordan kurset kan få dig skridtet nærmere et job
 • Kontakt evt. kursusudbyderen for at høre mere om forløbet, hvilke kompetencer du får opkvalificeret, og hvad dit faglige udbytte er

Brug alt denne viden til din ansøgning og til at overtale din a-kasse eller jobcentret. Så vil du i langt de fleste tilfælde dels få et bedre forløb på kurset, da du er klar over målet med kurset, mens du dels også vil opleve langt større succes med at få din ansøgning godkendt.

Det praktiske

Søger du 6-ugers jobrettet uddannelse, skal du huske at udfylde blanket AR 237 og sende den til din a-kasse. Du skal blot udfylde rubrik 1. Rubrik 2 skal udfyldes af din a-kasse, mens bilag 1 primært skal udfyldes af uddannelsesstedet.

Søger du jobplanskursus, skal du følge ovenstående råd, men ikke sende nogen blanket. Du skal blot kontakte din sagsbehandler og argumentere for, hvorfor kurset er relevant for netop dig, samt hvordan det vil forbedre dine jobmuligheder


Er et jobrettet kursus det samme som jobplankurssus?

Nej. Jobrettet kursus er en del af 6-ugers forløbet, og er din ret som dagpengemodtager tilmeldt en a-kasse. 

Et jobplankursus er omvendt ikke din ret, men er noget du kan søge om hos jobcentret. Jobcentret bevilger kurser ud fra din jobplan. Ved et jobplankursus har du langt mere bevisførelse, end ved et jobrettet kursus (6-ugers uddannelse). Der skal være en konkret plan for, hvordan det valgte kursus får dig i job.

Så her skal du ikke udylde nogen blanket, men i stedet tage en snak med din sagsbehandler og argumentere for, hvorfor kurset er relevant for netop dig, samt hvordan det vil forbedre dine jobmuligheder. Hvis jobcentret gerne vil bevilge dig kurset, skal du have udarbejdet en købskontrakt/betalingstilsagn af din jobkonsulent, som så skal sendes til kursusudbyderen.