Vis kurserforledige.com som: Mobile

Guide: Dine rettigheder som ledig i 2022

Vidste du, at du som ledig kan få betalt dine kurser og uddannelser enten via din a-kasse eller dit jobcenter? En opkvalificering kan være lige præcis dét du mangler, som åbner dørene for nye jobmuligheder. Få overblik over dine forskellige muligheder og regler her. 

Der findes forskellige muligheder for at tage en uddannelse eller komme på kursus når du er på dagpenge, alt efter hvad din baggrund er. De 6-ugers jobrettede uddannelser afhænger nemlig både af din uddannelsesbaggrund, og om du er medlem af en a-kasse. 

Hvis du kan tage et kursus, er det dog en god måde at styrke dit CV, mens du er jobsøgende, og dermed også udvide dine muligheder på arbejdsmarkedet. 

Hvad er dine rettigheder som ledig, når du gerne vil tage en uddannelse?

Hvis du er ledig afhænger dine muligheder for et kursus af, om du er medlem af en a-kasse og hvilken uddannelsesbaggrund du har. Vi lister herunder mulighederne for forskellige typer af kurser for ledige op, og nedenfor kan du læse om de nyeste regler for dine rettigheder i 2022. 

Husk altid at lave en aftale med din a-kasse eller jobcenter, inden du tilmelder dig kursus eller uddannelse.

6 ugers jobrettet uddannelse

Er du medlem af en a-kasse og har ingen eller kort uddannelse bag dig kan du få op til 6 ugers jobrettet uddannelse.

I 2020 og 2021 kørte man en forsøgsordning, hvor man som ledig havde ret til at starte en 6 ugers jobrettet uddannelse allerede fra første ledighedsdag, såfremt man valgte at uddanne sig inden for de områder, hvor der var særligt gode jobmuligheder. Denne forsøgsordning var dog kun gældende indtil udgangen af 2021.

Derfor kan du i 2022 som hovedregel først begynde på et 6 ugers jobrettet uddannelsesforløb, når du har været ledig i 5 uger. 

Ved du 6 ugers jobrettede uddannelser findes der er en landsdækkende positivliste som du kan vælge mellem. De fleste kurser vil være AMU-kurser, men der findes også akademimoduler eller kurser i at køre taxi. 

Se hvilke der bliver udbudt tæt på dig her

 

Du må gerne sammensætte en række kortere kurser til et samlet forløb på max 30 dage, det kræver dog at kurserne er inden for samme branche. 

Når du deltager i 6 ugers jobrettet uddannelse, får du dagpenge imens. Du har også mulighed for at få støtte til fx transport eller overnatning, hvis der er langt mellem dit hjem og skolen. 

For at tilmelde dig skal du aftale det med din a-kasse, da det er dem, der skal godkende om du ret til kurset. 

Den regionale positivliste

Hvis du er ledig kan jobcenteret tilbyde dig en række korte erhvervsrettede kurser inden for brancher, hvor der er mangel på arbejdskraft. Du kan læse mere om positivlisten her

Her kan du få vejledning og opkvalificering i form af korte erhvervsrettede uddannelsesforløb, som finansieres via den regionale uddannelsespulje. Det kan fx være AMU-kurser, eller et modul fra en akademi- eller diplomuddannelse.

Find kursusmuligheder her

Det er jobcenteret, der godkender kurset og vurderer, om det kan hjælpe dig tilbage i job. Det gør de ud fra den såkaldte regionale uddannelsespulje. Der findes 8 forskellige lister, som dækker forskellige områder i Danmark. Du skal vælge kurser ud fra den liste, som passer med dit lokalområde. Du kan også finde dit kursus via den nationale/den landsdækkende positivliste. Her skal du dog være opmærksom på, at du opfylder kriterierne. 

For at få dit kursus godkendt skal du være ledig, og ikke i fleksjob. Der er absolut flest kurser, som henvender sig mod ufaglærte, men også lidt til faglærte og ledige med en kortere videregående uddannelse. 

En godkendelse kræver, at du har fundet kurset på positivlisten og bor i området eller et tilstødende område. Det kan også være, at du har en aftale med en arbejdsgiver, som lover at ansætte dig i minimum 3 måneder, hvis du gennemfører et bestemt kursus. I disse tilfælde vil et kursus oftest også blive godkendt, såfremt jobcentret mener, at det giver mening. Du bør derfor altid dobbelttjekke situationen med dit jobcenter. 

Du vil få enten dagpenge eller kontanthjælp mens du deltager i kurset, og hvis der er langt til uddannelsesstedet fra dit hjem, er det muligt at søge om tilskud til transport og overnatning. For at tilmelde dig skal du tale med dit jobcenter.

 

Erhvervsuddannelse på dagpenge

Hvis du er ledig, medlem af en a-kasse og over 30 år gammel, kan du få muligheden for at tage en erhvervsuddannelse og blive faglært. Denne ordning kaldes et uddannelsesløft. Med ordningen får du mulighed for at få dagpenge i op til to år.

For at bruge denne ordning skal du være over 30 år, og du skal enten være ufaglært eller faglært med en forældet erhvervsuddannelse. Det vil sige, en uddannelse du ikke har brugt de sidste fem år. 

Læs om dine muligheder her

Ordningen er særlig gunstig for dig, der allerede har erfaring inden for et fag. Det kan være du arbejdet på en byggeplads og nu vil uddanne dig til murer. Det kan også være, at din erfaring gør det muligt at afkorte uddannelsen en smule. 

For at komme i gang kræver det, at du har 9. klasse afgangseksamen eller tilsvarende med karakteren 2 eller over i dansk og matematik. Dette krav bortfalder dog, hvis du har over 2 års erhvervserfaring. Snak med jobcenteret om dine muligheder, hvis du overvejer at gå denne vej. 

Har du spørgsmål til dine rettigheder som ledig?

Tøv endelig ikke med at kontakte os, eller det jobcenter du er tilknyttet.