Filtrer efter
HR og personale
Uddannelsesform
By
Vis alle filtre
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-9 af 9
Annoncer

Populære steder

Brænder du for at arbejde med mennesker? Og er du i øjeblikket ledig? 

- Tag et jobrettet kursus for ledige inden for HR og personale! 

Hos Kurserforledige.com har vi en række kurser for dig, der er ledig og ønsker en karriere inden for HR og personale. Vores kursusudbyder tilbyder forskellige jobrettede uddannelser, der kan være med til at styrke dit CV og hjælpe dig godt tilbage på jobmarkedet. 

Menneskelige ressourcer og udvikling af medarbejdere

Hvad enten du er uddannet inden for eller har arbejdet med HR, før du blev ledig, giver et 6 ugers selvvalgt kursus i HR og personale dig brugbare redskaber til at varetage HR-opgaver, motivering af medarbejdere, udvikling af personale og administration.

HR

HR & Personale

Her finder du kurser og efteruddannelser, som du kan bruge til at effektivisere din personaleledelse og bevidst forbedre dine medarbejderes præstationer. Du lærer blandt andet om rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft.

Barsel, ferie og fravær:

Barns sygdom: Medarbejdere der er omfattet af en overenskomst, kan holde barns 1. sygedag med betaling.

Barsel, graviditet og orlov: Gravide, forældre til nyfødte børn og adoptivforældre har ret til orlov.

Barselsfond: Loven om obligatorisk barselsfond betyder, at samtlige medarbejdere i virksomheden skal være omfattet af en barselsordning.

Begravelse: Frihed til at gå til begravelse i arbejdstiden eller løn under fravær i forbindelse med begravelse er ikke en generel rettighed.

Ferie: Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie. I Ferieloven er beskrevet, hvorledes ferien optjenes og afholdes. i de fleste overenskomster findes desuden regler om ferie, der supplerer reglerne i Ferieloven.

Feriefridage: Feriefridage er fridage med løn udover de 5 ugers ferie i Ferieloven. Kun medarbejdere, der er omfattet af en særlig kollektiv overenskomst, har ret til dette. Virksomheden skal udbetale kompensation for ikke afholdte feriefridage.

Frihed med betaling ved børns hospitalsindlæggelse: De fleste overenskomster indeholder bestemmelser om, at en medarbejder har ret til frihed med betaling, når de indlægges på hospital sammen med deres syge barn. Medarbejderne skal dog være indehavere af forældremyndigheden, og barnet skal være under 14 år.

Helligdage og overenskomstmæssige fridage: Reglerne for helligdage og overenskomstmæssige fridage adskiller sig for forskellige grupper af medarbejdere.

Kompetenceudvikling: I 2007 blev der på forskellige overenskomstområder oprettet en kompetenceudviklingsfond, som virksomhederne betaler til. Fonden yder støtte til medarbejdernes kompetenceudvikling.

Personalejura

  • Ansættelse og overenskomster
  • Barsel
  • Afskedigelser
  • PU-samtaler
  • Løn og gageadministration
  • Funktionærloven
  • Udenlandske medarbejdere
  • Udstationering
  • Sygefravær

Hvem har ret til at tage et 6 ugers jobrettet kursus? 

Et 6 ugers kursus er en jobrettet uddannelse for dagpengemodtagere og fleksjobvisiterede og har til formål at bane vejen ind på arbejdsmarkedet for ledige. Et 6 ugers kursus er både gældende for faglærte såvel som ufaglærte samt ledige med en kort videregående uddannelse. 

Retten til at tage en 6 ugers jobrettet uddannelse opnås efter en ledighedsperiode på 5 uger - efter 5 uger kan du søge. Måden hvorpå du søger er 6 ugers kursus er enten igennem din a-kasse eller dit jobcenter, som kan gøre dig bekendt med dine muligheder. 

Som ledig kan du melde dig på kurser, som findes på positivlisten, tilmelding kræver dog at du er inden for målgruppen. 

Om end du er dagpengemodtager eller fleksjobvisiteret gælder nogle særlige regler som du skal være opmærksom på. Er du f.eks. på dagpenge og under 25 år skal dit kursus holdes inden for en reference periode på 6 måneder. Er du fleksjobvisiteret er standart reference perioden på 9 måneder. 

Kan du ikke finde et kursus, der passer til dine behov? Udfyld en kursusforespørgsel og få hjælp til at finde et 6 ugers jobrettet kursus, der passer til dine ønsker.

Kurserforledige.com ønsker dig held og lykke med at finde dit HR-kursus!

Er du allerede i arbejde? Find HR kurser for erhvervsaktive på finduddannelse.dk