Kurser for ledige

Vælg frit mellem over 100 fag som fjernundervisning

Længde
0 dage
Næste startdato
Kontakt os for tilbud Se detaljer
Uddannelsesform
Online
Uddannelsen er på
Dansk
Længde
0 dage
Næste startdato
Kontakt os for tilbud Se detaljer
Uddannelsesform
Online
Uddannelsen er på
Dansk
Vil du vide mere?

Kursusbeskrivelse

Arbejdsmarkedsuddannelser-uddannelser.jpgVil du dygtiggøre dig inden for eksempelvis ledelse, administration, kommunikation eller projektledelse? Du kan her vælge mellem 90 fag, som tages som fjernundervisning.

På IBC kan du vælge mellem 90 forskellige fag, som du tager som fjernundervisning. Alle fag er arbejdsmarkedsuddannelser, som er anerkendt af Undervisningsministeriet.

Når du har reserveret din plads, bliver du kontaktet af vores uddannelseskoordinator, som sammen med dig vil hjælpe dig med at finde de helt rigtige fag på det rigtige niveau. Du kan tage kurset som fjernundervisning de dage, der passer dig i perioden 18. marts - 30. juni 2020 og vil kunne starte 24 arbejdstimer efter tilmelding.

Der er lukket i uge 15, 13/4, 8/5, 21/5, 22/5 og 1/6.

Her er et overblik over fagene:

Fag, Navn, Antal dage 

40001 Markedsanalyse i detail og handelserhvervet, 3 dage
40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet, 2 dage
40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere, 2 dage
40007 Regnskabsafstemninger ifm. Årsafslutningen, 2 dage
40008 Årsafslutning af bogholderiet, 2  dage
40012 Personalejura i lønberegning, 2 dage
40013 Lønberegning og lønrapportering, 2 dage
40022 Effektive, individuelle brugerflader, 1 dag
40337 Opbygning/anvendelse af kundedatabase i CRM-system, 2 dage
40338 Anvendelse af forhandlingsteknik i detailhandlen, 2 dage
40342 Design af hjemmesider med CMS, 2 dage
40347 Oprettelse af e-formularer, 2 dage
40366 Ansættelse af nye medarbejdere, 1 dag 
40370 Lean i administrative funktioner, 1 dag 
40371 Optimering ved 5S af den administrative funktion, 1 dag 
40382 Forebyggelse af stress på arbejdspladsen, 2 dage
40383 Administrativ HR-støtte ved stress, 1 dag 
40386 Vejledning om personlig arbejdsplanlægning, 2 dage
40388 De svære samtaler - procedurer og værktøjer, 2 dage
40406 Praktisk håndtering af personalejuridiske opgaver, 1 dag 
40408 Formidling af information om personalejura, 1 dag 
40446 Gennemførelse af personalesamtaler, 3 dage
40477 Kreativitet i grafisk produktion - grafisk design, 2 dage
40748 Anvendelse af store datamængder i regneark, 1 dag 
40749 Effektiv anvendelse af e-mail- og kalendersystemer, 1 dag
40750 Præsentation af tal i regneark, 1 dag
40752 Anvendelse af etb til administrative opgaver, 1 dag
40754 Anvendelse af pivot-tabeller, 1 dag
40755 Effektiv anvendelse af tekstbehandling, 1 dag
40775 Dynamiske beregninger og diagrammer i etb, 1 dag
40776 Samarbejde om dokumenter, 1 dag
40804 Elektronisk korrektur med PDF, 1 dag
40814 Søgemaskineoptimering af digital kommunikation, 1 dag
40995 Nye kunder via viral markedsføring, 2 dage
41371 Anvendelse af regneark til statistik, 1 dag
42833 Anerkendende ledelse, 2 dage
44309 Udarbejdelse af årsregnskabet, 2 dage
44337 Oprettelse af database til jobbrug, 2 dage
44340 Oprette brugerflader og udskrifter i database, 2 dage
44346 Design og automatisering af regneark, 2 dage
44350 Standardisering af virksomhedens dokumenter, 1 dag
44354 Fletning af dokumenter til masseproduktion, 1 dag
44371 Jobrelateret brug af styresystem på PC, 2 dage
44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer, 2 dage
44377 Møde- og konferencetilrettelæggelse, 3 dage
44396 Præsentationsteknik i administrative funktioner, 3 dage
44478 Reklamationshåndtering, 1 dag 
44633 Coaching som ledelsesværktøj, 3 dage
45350 Kundeservice i detailhandelen, 2 dage
45383 Grafik og tekster til virksomhedens webside, 2 dage
45389 Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen, 1 dag
45782 Integration af data mellem adm. it-systemer, 2 dage
45859 Billedredigering i medarbejderens jobfunktion, 2 dage
45925 Trends og livsstil hos forbrugeren i detailhandlen, 1 dag
45952 Udvikling af e-koncepter og produktdifferentiering, 2 dage
45953 E-markedsføring og reklameindsats, 2 dage
45955 E-administration og betalingssystemer, 2 dage
45958 Økonomisk styring af lageret, 2 dage
45960 Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom, 2  dage
45961 Kreditorstyring, 1 dag
45962 Kontoplander og virksomhedens rapporteringsbehov, 2 dage
45963 Konteringsinstrukser, 1 dag
45964 Debitorstyring, 2 dage
45965 Placering af resultat- og balancekonti, 2  dage
45967 Registreringsmetoder ved virksomhedens drift, 2 dage
45969 Daglig registrering i et økonomistyringssprogram, 2 dage
45972 Opstilling og analyse af årsregnskabet, 2 dage
45973 Likviditets- og balancebudgettering, 2 dage
45983 Samarbejde i grupper i virksomheden, 2 dage
45987 Projektudvikling og gennemførelse, 2 dage
45988 Projektorienteret arbejde, 2 dage
46472 Personligt salg - kundens behov og løsninger, 3 dage
46473 Styring af butikkens nøgletal, 2 dage
46489 Informationssøgning på internettet til jobbrug, 1 dag
46490 Anvendelse af elektronisk samarbejdsrum på job, 1 dag
46491 Anvend informationer fra internettet til jobbrug, 1 dag
46685 Rådgiverrollen indenfor B2B-handel, 2 dage
46798 Administrativ behandling af afskedigelsessager, 2 dage
47073 Controlling af salgs- og debitorområdet, 2 dage
47189 Online kundeservice og -rådgivning, 2 dage
47190 Opsøgende salgsarbejde på B2B markedet, 2 dage
47193 Produkt- og kundevejledning i handelsvirksomheden, 2 dage
47212 Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram, 1 dag 
47214 Håndtering og strukturering af længere tekster, 1 dag
47215 Opstillinger og layout i tekst, 2 dage
47216 Tastaturbetjening ved brug af 10- fingersystem, 3 dage
47217 Indskrivning og formatering af mindre tekster, 2  dage 
47218 Anvendelse af regneark til enkle beregninger, 2 dage
47236 Administrative opgaver i salgsarbejdet, 2 dage
47249 Telefonisk problemløsning i kundekontaktfunktioner, 2 dage
47250 Samtalestyring i kundekontaktfunktioner, 2 dage
47293 E-mail til jobbrug, 2 dage
47296 Kundeservice i administrative funktioner, 1 dag
47297 Kommunikation og feedback i administrativt arbejde, 1 dag
47298 Referat- og notatteknik, 2 dage
47299 Skriftlig kommunikation - sprog og sprogbrug, 2 dage
47300 Tekster på papir - formulering og opbygning, 2 dage
47301 Tekster til nettet - formulering og opbygning, 2 dage
47341 Sociale medier som kommunikationskanal i detail, 1 dag
47379 Udarbejdelse og afstemning af lønsedler, 2 dage
47381 Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport, 2  dage
47382 Anvendelse af periodisk beregning og registrering, 2 dage
47472 Ledelse af innovationsprocesser, 2 dage
47560 Segmentering og målgruppevalg i markedsføring, 2 dage
47562 Valg af markedsføringskanal, 2  dage
47635 Salg og varer, 15 dage
47637 Konceptforståelse og drift i detailhandelen, 15 dage
47750 Medarbejderinvolvering i ledelse, 3 dage
47751 Kommunikation som ledelsesværktøj, 2 dage
47752 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler, 2 dage
47753 Ledelse og samarbejde, 3 dage
47754 Mødeledelse, 1 dag
47755 Anvendelse af situationsbestemt ledelse, 2 dage
48318 Multikanalmarkedsføring - forretningsmodeller, 3 dage
48319 Multikanalmarkedsføring - anvendelse, 3 dage
48325 Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer, 2 dage
48404 Opbygning af virksomhedens website, I 2  dage
49445 Projektledelse, 3 dage

Startdato

1 tilgængelig startdato

Kontakt os for tilbud

  • Online
  • Online
  • Dansk

Yderligere detaljer

{snippet fjernundervisning-video-tekst}

Video

Kombinér fx fagene således:

Kombinér fx fagene således:

Regneark - 5 dage
49826 Anvendelse af regneark til enkle beregninger (2)
44346 Design og automatisering af regneark (2)
40748 Anvendelse af store datamængder i regneark (1)

Tekstbehandling - 5 dage
47217 Indskrivning og formatering af mindre tekster (2)
44354 Fletning af dokumenter til masseproduktion (1)
44350 Standardisering af virksomhedens dokumenter (1)
47214 Håndtering og strukturering af længere tekster (1)

Præsentation - 5 dage
44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer (2)
44396 Præsentationsteknik i administrative funktioner (3)

Sociale medier i salg - 5 dage
47341 Sociale medier som kommunikationskanal i detail (1)
47562 Valg af markedsføringskanal (2)
40995 Nye kunder via viral markedsføring (2)

Salgsteknik og konflikthåndtering - 5 dage
40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere (2)
40338 Anvendelse af forhandlingsteknik i detailhandlen (2)
45389 Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen (1)

Grundlæggende regnskab 28 dage
49826 Anvende regneark til beregning og præsentation (2)
44346 Design og automatisering af regneark (2)
45965 Placering af resultat- og balancekonti (2)
47381 Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport (2)
45969 Daglig registrering i et økonomistyringsprogram (2)
45967 Registreringsmetoder ved virksomhedens drift (2)
45963 Konteringsinstrukser (1)
47382 Anvendelse af periodisk beregning og registrering (2)
45960 Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom (2)
45962 Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov (2)
47379 Udarbejdelse og afstemning af lønsedler (2)
45964 Debitorstyring (2)
45961 Kreditorstyring (1)
40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsregnskabet (2)
40008 Årsafslutning af bogholderiet (2)

Den grundlæggende RPA-uddannelse 8 dage
20971Lean-kortlægning af værdistrøm i administration (2)
49731Værdiskabende optimering af arbejdsprocesser (3)
49755Datahåndtering for administrative medarbejdere (3)


Klimaregnskab og ESG i praksis 7 dage

21058-Introduktion til virksomhedens klimaregnskab (1)
49990-Introduktion til ESG og ESG-rapportering (2)
21097-Virksomhedens klimaregnskab (2)
21096-Virksomhedens ESG-rapportering (2)

Videregående administration 26 dage

49826-Anvendelse af regneark til beregning og præsentation (2)
44346-Design og automatisering af regneark (2)
40750-Præsentation af tal i regneark (1)
40754-Anvendelse af pivottabeller (1)
40748-Anvendelse af store datamængder i regneark (1)
48653-Håndtering af personoplysninger (2)
21985-AI-systemer til merkantile arbejdsopgaver, basal (2)
21058-Introduktion til virksomhedens klimaregnskab (1)
49990-Introduktion til ESG og ESG-rapportering (2)
21097-Virksomhedens klimaregnskab (2)
21096-Virksomhedens ESG-rapportering (2)
20971-Lean - kortlægning af værdistrøm i administration (2)
49731-Værdiskabende optimering af arbejdsprocesser (3)
49755-Datahåndtering for administrative medarbejdere (3)
Kundeservice - 5 dage

47296- Kundeservice i administrative funktioner (1)
47189 - Online kundeservice og -rådgivning (2)
44478 - Reklamationshåndtering (1)
45389 - Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen (1)

Personligt salg - 5 dage
45350 Kundeservice i detailhandelen (2)
46472 Personligt salg - kundens behov og løsninger (3)

Grundlæggende detailhandel - 15 dage
47635 Salg og varer (15)

Grundlæggende lederuddannelse - 13 dage
49728 Ledelse og det personlige lederskab 3 dage
49729 Kommunikation som ledelsesværktøj 2 dage
49730 Mødeledelse 1 dag
49733 Situationsbestemt ledelse 2 dage
49732 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtale 2 dage
49734 Forandringsledelse 3 dage

Lean i administration - 2 dage
20970 Lean i administrative funktioner (1)
40371 Optimering ved 5S af den administrative funktion (1)

Projektlederens værktøjskasse - 5 dage
45988 Projektorienteret arbejde (2)
49445 Projektledelse (3)

Dit og virksomhedens udbytte

Dit og virksomhedens udbytte

Når du øger dine kompetencer, øger du også din effektivitet og bliver dermed mere attraktiv på arbejdsmarkedet.

Eksamen og diplom

Målgruppe

Dine faglige forudsætninger kan være begynder, øvet eller ekspert.

Disse kurser henvender sig til dig som arbejder i eller ønsker at arbejde i den merkantile sektor

Pris

Dette er et kursus, der tages som fjernundervisning, dvs. du arbejder hjemmefra med egen PC.
Du kan tage kurset på de hverdage, der passer dig.Der er fjernundervisning på følgende tidspunkter:

Mandag-fredag: Kl. 8.15 - 15.40

Der er mulighed for fjernundervisningpå nedenstående datoer:

Efterår 2024:

Fra og med den 7. august til og med den 18. december 2024
(lukket uge 42)

Forår 2025:
Fra og med den 6. januar til og med den 26. juni 2025
(lukket uge 7, uge 16, den 21/4, den 29/5, den 30/5, den 5/6, den 9/6)

Når du har reserveret din plads, bliver du kontaktet af vores koordinator, ogvifinder en startdato, der passer dig.

Der skal som minimum gå 24 arbejdstimer fra tilmelding,til du kan starte på kurset.

Få information

Få information

Få svar på dine spørgsmål om Vælg frit mellem over 100 fag som fjernundervisning
Kom i kontakt med udbyderen
Ingen omkostninger eller forpligtigelser

reCAPTCHA logo Denne hjemmeside er beskyttet af reCAPTCHA og Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.
IBC Kurser og Konsulenthus
Birkemosevej 1
6000 Kolding

IBC Kurser er en af landets største udbydere af kurser og uddannelser. Gennem mange års erfaring med undervisning og organisationsudvikling, har IBC Kurser skabt et bredt udbud af kurser og uddannelser, der understøtter og matcher ethvert behov for virksomheder og...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret