Udbetaling af dagpenge og dagpengesatser

Få styr på din dagpengeudbetaling og din dagpengesats hurtigt her. I denne guide giver vi dig nemlig et komplet overblik over, hvad du bør være opmærksom på.

Er du i tvivl om, hvornår du får udbetalt dagpenge, og hvad den aktuelle dagpengesats er på? På denne side kan du danne dig et overblik over, hvornår du får udbetalt dagpenge og hvor meget du får i dagpenge.

Vi forstår vigtigheden af at have klare oplysninger om dine dagpengeforhold. Derfor har vi samlet alle nødvendige oplysninger her, så du nemt kan få svar på dine spørgsmål og danne dig et samlet overblik over, hvad du bør være opmærksom på i netop din situation.


Hvornår er man berettiget til dagpenge?

Hvis du i en periode er ledig, kan du have mulighed for at få udbetalt dagpenge. Dog gælder der en række regler, før du kan være berettiget til dagpenge. Få et indblik i dagpengereglerne herunder.

For at være dagpengeberettiget skal du: 

 • Være ledig
 • Have en dagpengeret, hvilket vil sige
  • have været medlem af en a-kasse i mindst 1 år (dette kaldes også anciennitetskrav) og opfylde et indkomst- eller beskæftigelseskrav, eller
  • være optaget som dimittend efter en kompetencegivende uddannelse normeret til 18 måneder.

Derudover skal du desuden stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder blandt andet at du skal søge arbejde. Derudover skal du være registreret som jobsøgende på 'Min side' på Jobnet. Hvis du er fuldtidsforsikret, skal du desuden kunne påtage dig et arbejde på 37 timer om ugen, og hvis du er deltidsforsikret, skal du kunne påtage dig et arbejde på 30 timer om ugen.

Du kan dermed enten opnå ret til dagpenge på baggrund af arbejde eller på baggrund af uddannelse.

Dagpengeret på baggrund af uddannelse

 • Du har gennemført erhvervsmæssig uddannelse, der er normeret til mindst 18 måneders varighed. Hver måneds uddannelse sidestilles med arbejde i 160,33 timer eller den højeste indkomst du kan medregne pr. måned.
 • Du skal melde dig ind i en a-kasse senest 14 dage efter, at din uddannelse er afsluttet.

Dagpengeret på baggrund af arbejde

For at få dagpenge på baggrund af arbejde er der krav om et indkomstkrav og et beskæftigelseskrav.

Indkomstkravet betyder, at du som at du som fuldtidsforsikret skal have tjent mindst 263.232 kr. Du skal være opmærksom på, at du maksimalt kan medregne 21.936 kr. pr. måned (2024-tal).

I nogle situationer – for eksempel hvis du tidligere har fået dagpenge – skal du dog opfylde et timekrav:

 • Som fuldtidsforsikret skal du have arbejdet mindst 1.924 timer.
 • Som deltidsforsikret skal du have arbejdet mindst 1.258 timer.

Til indkomst- og beskæftigelseskravet kan du desuden medregne:

 • Løntimer/A-indkomst, som er indberettet til SKATs indkomstregister, og som er udført på almindelige løn- og ansættelsesvilkår.
 • B-indkomst, som der skal betales arbejdsmarkedsbidrag af, og som ikke indgår i en virksomheds over- eller underskud. B-indkomsten omregnes til timer, hvis det er beskæftigelseskravet du skal opfylde.
 • En virksomheds skattemæssige overskud før renter og andre finansielle poster. Herunder A-indkomst eller ejerandelen af et overskud, som er udbetalt til dig fra et selskab, hvor du har afgørende indflydelse. Overskuddet omregnes til timer, hvis det er beskæftigelseskravet du skal opfylde.

Arbejdstimer og indtægt fra støttet arbejde, fx løntilskudsjob og seniorjob, kan ikke bruges til at optjene en ny dagpengeperiode.

Løntimer og indtægt, der allerede er brugt til at optjene en tidligere dagpengeperiode, kan heller ikke.

Hvor meget får man i dagpenge?

Hvor meget, du får udbetalt, afhænger blandt andet af om du er fuldtids-, deltidsforsikret eller nyuddannet. Den maksimale dagpengesats er højest 20.359 kr. om måneden før skat som fuldtidsforsikret og 13.573 kr. om måneden før skat som deltidsforsikret (2024 satser).

Hvis du opfylder visse krav, kan du desuden være berettiget til et beskæftigelsestillæg. Dette giver en sats på op til 24.119 kr. før skat pr. måned som fuldtidsforsikret og 16.133 kr. før skat pr. måned som deltidsforsikret i de første tre måneder af din ledighed (2024 satser). For at få den forhøjede dagpengesats (tillægssatsen) er der dog en række krav. Vi anbefaler, at du tager en snak med din a-kasse, hvis du er i tvivl.

Hvis du er nyuddannet, og medlem af en a-kasse, får du udbetalt dagpenge ud fra en anden sats. Denne sats kaldes også dimittendsatsen. I dette tilfælde afhænger din dagpengesats af din alder og om du har forsørgerpligt af et barn eller ej. Se dimittendsatser for 2024 herunder og find ud af, hvad du kan få udbetalt i dagpenge som nyuddannet før skat.

Vi tager forbehold for eventuelle tastefejl.

2024 Satser som nyuddannet fuldtidsforsikret (Kr. før skat) Pr. måned Pr. år
82% - dimittendsats (dimittender med forsørgerpligt)

16.694 200.328
71,5% - dimittendsats (dimittender uden forsørgelsespligt)

14.557 174.684
62,11 % dimittendsats (dimittender over 30 år uden forsørgerpligt - udbetales efter de første 3 måneder af en ledighedsperiode)

12.645 151.740
49,17 % dimittendsats (dimittender under 30 år uden forsørgerpligt - udbetales efter de første 3 måneder af en ledighedsperiode)

10.011 120.132

2024 Satser som nyuddannet deltidsforsikret (Kr. før skat) Pr. måned Pr. år
82% - dimittendsats (dimittender med forsørgerpligt)

11.130 133.560
71,5% - dimittendsats (dimittender uden forsørgelsespligt)

9.705 116.460
62,11 % dimittendsats (dimittender over 30 år uden forsørgerpligt - udbetales efter de første 3 måneder af en ledighedsperiode)

8.430 101.106
49,17 % dimittendsats (dimittender under 30 år uden forsørgerpligt - udbetales efter de første 3 måneder af en ledighedsperiode)

6.674 80.088

Hvornår får jeg udbetalt dagpenge?

Herunder kan du få et overblik over, hvornår du får udbetalt dagpenge i 2024.

Dagpengeperioder 2024

Måned

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

December

Udbetalingsperiode

1. jan. - 31. jan.

1. feb. - 29. feb.

1. mar. - 31. mar.

1. apr. - 30. apr.

1. maj - 31. maj.

1. jun. - 30. jun.

1. jul. - 31 jul.

1. aug. - 31. aug.

1. sep. - 30. sep.

1. okt. - 31. okt.

1. nov. - 30. nov.

1. dec. – 31. dec.

*Udbetaling

31.01.24

29.02.24

27.03.24

30.04.24

31.05.24

28.06.24

31.07.24

30.08.24

30.09.24

31.10.24

29.11.24

31.12.24

* Sidste bankdag i måneden.

Når du er på dagpenge, skal du hver måned indtaste dit dagpengekort – også kaldet et ydelseskort. Er du i tvivl om, hvornår du kan taste dit ydelseskort, hvornår der er frist for at taste ydelseskortet eller lignende, kan du altid tage kontakt direkte til din a-kasse.

Kilder: min-a-kasse.dk, detfagligehus.dk og ase.dk

Michelle Hjorth

Michelle Hjorth

Digital Content Specialist (Vis mere)
Michelle arbejder som Digital Content Specialist hos kurserforledige.com, hvor hun blandt andet har fokus på at skrive artikler og guides, der forhåbentlig kan hjælpe dig med at blive klogere på dine muligheder for relevant efteruddannelse og kurser. Michelle er uddannet med en Professionsbachelor i international handel og markedsføring fra Cphbusiness. (Mindre)

Omkring

Michelle arbejder som Digital Content Specialist hos kurserforledige.com, hvor hun blandt andet har fokus på at skrive artikler og guides, der forhåbentlig kan hjælpe dig med at blive klogere på dine muligheder for relevant efteruddannelse og kurser. Michelle er uddannet med en Professionsbachelor i international handel og markedsføring fra Cphbusiness.

Annoncer