Supplerende dagpenge - Her er alt, du skal vide

Supplerende dagpenge - Her er alt, du skal vide

Har du (også) svært ved at finde rundt i reglerne for supplerende dagpenge? Det kan vi godt forstå. Det kan også være lidt af en jungle at finde rundt i og holde styr på. Derfor har vi i denne guide forsøgt at skabe et samlet overblik med alt, hvad du skal vide omkring supplerende dagpenge. 

Hvem har ret til supplerende dagpenge, og hvad er reglerne for at modtage denne ydelse? Hvor meget kan du få udbetalt, og hvad bør du være opmærksom på? Her kan du blive klogere på, hvad supplerende dagpenge er, hvilke krav du skal leve op til, hvornår man kan få supplerende dagpenge, hvor længe du kan få udbetalt supplerende dagpenge og lignende.


Hvad er supplerende dagpenge?

Supplerende dagpenge er dagpenge, du kan få i uger, hvor du arbejder mindre end 37 timer. Det kan for eksempel være, hvis du har et arbejde, hvor du arbejder på nedsat tid/et deltidsarbejde, så har du mulighed for at modtage dagpenge ved siden af arbejdet. Det vil sige, at det antal timer, du arbejder, bliver suppleret op med dagpenge, så du i alt får udbetalt 160,33 timer i løn og dagpenge om måneden. (Disse regler er anderledes, hvis du er deltidsforsikret).

Der er dog en række betingelser for at modtage supplerende dagpenge. Heriblandt hvor mange timer du må arbejde.

Har du som fuldtidsforsikret arbejde i 145,53 timer eller mindre på en måned, kan du få supplerende dagpenge under visse betingelser. (For deltidsforsikrede er grænsen 118 timer pr. måned). Grunden til dette er, at reglerne for supplerende dagpenge lyder på, at der skal være mindst 14,8 timers ledighed, før der kan udbetales supplerende dagpenge. Hvis du derimod er deltidsforsikret lyder denne grænse på mindst 12 timers ledighed. Denne regel kaldes mindsteudbetalingsreglen. Hvis din a-kasse dermed ikke kan udbetale for henholdsvis mindst 14,8 timers ledighed og 12 timers ledighed, kan du derfor ikke få udbetalt supplerende dagpenge i den pågældende måned.

Hvornår kan man få supplerende dagpenge?

Supplerende dagpenge er en ideel midlertidig løsning for dig, der eksempelvis er blevet sat ned i tid af din arbejdsgiver. Det kan også være en god løsning for dig, der er nyuddannet og har svært ved at finde en fuldtidsstilling. Her kan et deltidsjob nemlig være en mulighed for at få foden inden for på jobmarkedet og få noget erhvervserfaring. I denne periode kan supplerende dagpenge give dig økonomisk ro og stabilitet, mens du leder efter en mere permanent løsning i form af en fuldtidsstilling.

Dine muligheder for at modtage supplerende dagpenge afhænger af, om du er fuldtidsforsikret eller deltidsforsikret. Hvis du er fuldtidsforsikret, kan du få supplerende dagpenge, hvis du arbejder mindre end 37 timer om ugen. Hvis du er deltidsforsikret, kan du få supplerende dagpenge, hvis du arbejder mindre end 30 timer om ugen. Derudover skal du naturligvis opfylde kravene til at modtage supplerende dagpenge. Kravene finder du herunder. 

Krav til supplerende dagpenge

Der er en række krav for at du overhovedet har i udsigt at kunne få supplerende dagpenge:

  • Du skal have ret til dagpenge
  • Du skal være meldt ledig på jobnet.dk
  • Du skal stå til rådighed for fuldtidsarbejde
  • Du skal være aktivt jobsøgende til fuldtidsarbejde
  • Du skal kunne fremvise en frigørelsesattest, såfremt du har et opsigelsesvarsel.

Udover at opfylde ovenstående krav, skal du have færre løntimer end 145.33 om måneden (118 timer for deltidsforsikrede). Endvidere forudsætter det naturligvis, at du er medlem af en a-kasse - præcis som det er tilfældet ved almindelige dagpenge.

Hvor længe kan man få supplerende dagpenge?

Ligesom med almindelige dagpenge er der en begrænsning for, hvor længe du kan modtage supplerende dagpenge. Du kan få supplerende dagpenge i sammenlagt 30 uger inden for en periode på 104 uger.

Hver gang du får udbetalt supplerende dagpenge i en uge, forbruger du af dine sammenlagte 30 uger. I de uger, hvor du har arbejdet mere end de "tilladte" timer (37 timer om ugen for fuldtidsforsikrede og 30 timer om ugen for deltidsforsikrede), eller uger hvor du slet ikke har arbejdet, forbruger du således ikke af din ret til supplerende dagpenge. Du kan altid følge med i dit forbrug af de 30 uger. Vi anbefaler, at du forhører dig hos din a-kasse i forhold til, hvordan du gør dette. 

Forlængelse af perioden for supplerende dagpenge

Når de 30 uger er brugt mister du som udgangspunkt din ret til supplerende dagpenge. Som fuldtidsforsikret har du dog mulighed for at  forlænge din ret til supplerende dagpenge med op til 12 uger, hvis du lever op til nogle bestemte betingelser. Her kan din a-kasse være behjælpelig med at besvare spørgsmål, og hvis du eventuelt er i tvivl om dette er en mulighed for dig. 

Når de 30 uger er opbrugt, bør du derfor gøre op med dig selv om du vil beholde dit deltidsarbejde. Såfremt du beslutter,, at du ikke vil beholde dit deltidsjob, for eksempel fordi din ret til supplerende dagpenge udløber, har du mulighed for at opsige dit arbejde og undgå karantæne. Dette er dog under den forudsætning, at du opsiger arbejdet under visse betingelser. Kontakt derfor altid din a-kasse, hvis du har spørgsmål, eller hvis du har behov for nærmere vejledning. 

Supplerende dagpenge satser

Du sidder måske og tænker "Hvor meget får jeg i supplerende dagpenge?" Og det kan vi godt forstå. På supplerende dagpenge får du den samme sats udbetalt, som når du modtager almindelige dagpenge, men satsen opgøres i timer. Du vil blive trukket en time i supplerende dagpenge for hver time, du har arbejdet. Her skal du derfor være opmærksom på mindsteudbetalingsreglen, som vi var inde på tidligere. For lige at opsummere: Har du som fuldtidsforsikret mere end 145,53 arbejdstimer i løbet af en måned (118 timer for deltidsforsikrede), kan du ikke modtage supplerende dagpenge den måned.

Din dagpengesats afhænger blandt andet af din medlemsgruppe - for eksempel om du er fuldtidsforsikret, deltidsforsikret eller om du for eksempel er i gruppen, hvor du får dimittendsats. For at være sikker på, hvilken sats du kan forvente, vil det derfor være vores klare anbefaling, at du retter henvendelse til din a-kasse. 

Frigørelsesattest

Takker du ja til et deltidsjob med en forventning om at modtage supplerende dagpenge, skal du være opmærksom på, at din a-kasse vil kræve en frigørelsesattest, såfremt du har et opsigelsesvarsel hos din arbejdsgiver.

Med en frigørelsesattest accepterer din arbejdsgiver, at du kan fratræde din stilling uden varsel, hvis du får tilbudt arbejde med flere timer et andet sted. Som modtager af supplerende dagpenge har du nemlig pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet på samme vilkår, som hvis du var fuldtidsledig, hvilket du ikke gør, hvis du for eksempel er bundet af et opsigelsesvarsel på en måned. Hvis du har et opsigelsesvarsel, er en frigørelsesattest derfor en nødvendighed, hvis du vil sikre dig, at du er berettiget til at modtage supplerende dagpenge. Dette gælder som sagt kun, hvis du har et opsigelsesvarsel, så hvis der står i din ansættelseskontrakt, at du ikke har et opsigelsesvarsel, skal du ikke bekymre dig om en frigørelsesattest. Er du i tvivl, vil vi anbefale, at du kontakter din a-kasse eller din fagforening. Et opsigelsesvarsel kan nemlig være gældende alligevel ifølge funktionærloven eller en overenskomst, som du automatisk kan være omfattet af.

Vær desuden opmærksom på, at frigørelsesattesten skal afleveres hos din a-kasse senest fem uger efter, du er startet dit deltidsarbejde. Dette givet dig ret til supplerende dagpengefra første dag med deltidsarbejde.

Deltidsforsikret vs. fuldtidsforsikret

Når du læser om reglerne for supplerende dagpenge, vil du støde på begreberne deltidsforsikret og fuldtidsforsikret. Dette relaterer sig til dit valg af forsikringstype, da du meldte dig ind i en a-kasse. Hvis du arbejder mere end 30 timer om ugen, skal du være fuldtidsforsikret. Arbejder du derimod 30 timer om ugen eller mindre, står det dig frit for, om du vil være deltids- eller fuldtidsforsikret. Din forsikringstype har også indflydelse på, hvor mange timer om ugen du skal stå til rådighed.

Vær desuden opmærksom på, at din forsikringstype har indflydelse på din ret til dagpenge. Om du er deltidsforsikret eller fuldtidsforsikret har ligeledes indflydelse på, hvordan du optjener ret til en ny periode med supplerende dagpenge, da kravene til indberettede løntimer her er forskellige. Derudover afhænger det også af hvordan du aflønnes, samt om du er lønmodtager eller selvstændig. Kontakt derfor gerne din a-kasse, hvis du er i tvivl om, hvilke regler der gælder for dig og din situation.


Vi håber, at du fandt denne guide brugbar, og at du nu har fået et bedre indblik i supplerende dagpenge, regler samt hvad du bør være særligt opmærksom på. Hvis du alligevel ikke føler, at du har det fulde overblik, vil vi anbefale dig at tage kontakt til din a-kasse, så du er helt sikker på dine muligheder og dine rettigheder i netop din konkrete situation.

 

Michelle Hjorth
Digital Content Editor