Vis kurserforledige.com som: Mobile
Mentormind

Mentor: Få dybere indsigt i dig selv - og andre

Der er behov for dygtige mentorer på det danske arbjedsmarked. Men hvordan bliver man mentor, hvad kræver det egentlig af én, og hvad skal man være opmærksom på? Læs med her, hvor du bliver klogere på, hvordan en 6 ugers kognitiv mentoruddannelse klæder dig på til at kunne udføre mentorstøtte.

En mentor er en professionel ven, som i en periode hjælper, støtter og vejleder et andet menneske privat eller professionelt.  

Der kan være mange grunde til, at et andet menneske har brug for mentorstøtte. Det kan være for at fastholde et job, starte på en uddannelse eller simpelthen, fordi man er et sted i livet, hvor pludselig sygdom rammer eller livet bliver uoverskueligt.

Som mentor møder du skæbner, som du skal hjælpe og opmuntre. Det kan være fristende at hjælpe helt praktisk, men det er vigtigt at have selvkontrol. For mentoring handler om "hjælp til selvhjælp", fortæller indehaver af Mentormind Lene Højbøge, da vi taler med hende om indholdet af den ”seks ugers kognitive mentoruddannelse” hos Mentormind. 

Mød indehaver af Mentormind

Lene Højbøge - Indehaver af MentormindLene Højbøge er indehaver af Mentormind, og har i mere end 10 år arbejdet med personlig udvikling, teamledelse og mentoring. Efter 20 år i hotel- og restaurationsbranchen vælger Lene at uddanne sig indenfor coaching og stresshåndtering, og løser forskellige opgaver som coach og mentor for ledige i forandringsprocesser.

Lene bruger mange år på at videreuddanne sig indenfor personlig udvikling og stress, og bevæger sig fra den kommercielle verden og over i det sociale felt. Hun starter selvstændig coach virksomhed i 2018, hvor hun arbejder med stressramte og mennesker i livskriser, som både coach og mentor. Men i 2021 udgiver Lene bogen "Gør en forskel: hjælp et menneske i krise", og denne bog bliver startskuddet til kursusvirksomheden Mentormind.

Sådan blev Mentormind til

Lene erfarer i jobbet som mentor, at mentorer ikke er klædt ordentligt på i jobbet. Der er hele tiden nye udfordringer, og hverdagen handler om at tænke fuldstændig ud af boksen. Dét oplever Lene, at hun er god til, men hun savner nogen af tale med om alt det, hun oplever - for eksempel når borgere "tricker" hendes følelser.

Det er nyt for hende at arbejde med kræftsyge, folk på gaden, mennesker med dobbelt diagnoser, incestofre og voldsofre. Hun sidder pludselig i situationer, hvor mennesker knytter sig til hende, og hun hører en masse historier, som hun ikke har lært, hvordan hun skal tackle. Det oplever hun som meget krævende, men samtidig også meget meningsfuldt.

Lene efterlyser supervision eller en opslagsbog, hvor andre mentorer deler ud af deres erfaringer. Det finder hun ikke, og oplever ikke at få den støtte, som hun har behov for. Derfor beslutter hun sig for, at skabe det, som hun selv og mange andre savner. Hun skriver og udkommer med håndbogen "Gør en forskel - hjælp et menneske i krise" i april 2021. Et lille opslagsværk, som andre mentorer kan have liggende i bilen. En inspiration i deres arbejde - fra én mentor til en anden.
Lene fortæller, at hun manglede en bog som lige netop denne, da hun selv stod som nyudklækket mentor. Bogen banede vejen til mentor uddannelsen, og med stor succes.

”Jeg har fået positive oplevelser med mig, jeg har fået håbet, glæden og troen på mig selv tilbage”

”Super dygtige undervisere, skarpe og engagerede, udviklende, inspirerende og motiverende. Mit livs bedste beslutning!”

"Seks fantastiske uger med den fantastiske underviser - tak for alt."

”Mit livs bedste beslutning var at tage denne kognitive mentoruddannelsen. Den har forandret alt”

- Udtalelser fra tidligere kursister

Mentormind - undervisning

Velkommen til Mentormind

Mentormind - undervisning

Kognitiv mentor uddannelse: Mere end bare en uddannelse

Den kognitive mentoruddannelse hos Mentormind er bygget op omkring positiv psykologi. Der ydes ikke terapi, men der arbejdes med kognitive metoder, coaching og selvudvikling.

Du bliver klædt på til at kunne varetage mentorarbejde helt praktisk og vil få en masse værktøjer til at kunne håndtere egen tilstand, kriser, dominerende adfærd, sorg, manglende motivation, modstand, jobfokus etc. Og du får en grundig introduktion til mentorens rolle i relationer. Med andre ord får du en professionel ramme for, hvordan du arbejder professionelt med relationsarbejde, med mennesker som har det svært.

En personlig motivations- og energi rejse

Uddannelsen er en opkvalificering af dine professionelle kompetencer, men er i lige så høj grad en personlig udviklingsrejse, ledet af inspirerende undervisere med mange års erfaring. 

Hver underviser, du møder, brænder for det samme - nemlig at gøre en forskel med det, de hver især ved noget om. Ifølge tidligere kursister er det også noget, man virkelig kan mærke i energien gennem hele undervisningsforløbet. At underviserne brænder for det, de underviser i, og det smitter.

På vores uddannelse får du redskaber til at forstå dig selv og andre.
Du lærer, hvordan du møder andre i modstand og lærer, hvordan du motiverer andre til selvledelse.
At sætte rammer og grænser, og hvordan du bliver på din egen bane halvdel i professionelle relationer,
når livet kan opleves hårdt, både for dig selv og andre. 

- Udtalelse fra Lene Højbøge, Indehaver af Mentormind

Gennem mentor uddannelsen får du:

  • Fokus på din egen personlige udvikling 
  • Indsigt i dine egne og andres reaktionsmønstre
  • Kendskab og forståelse for mentorfunktionen
  • Metoder til at sætte rammer og grænser
  • Færdigheder og træning i at afholde motiverende samtaler
  • Kendskab til misbrug, afhængighed og diagnoser
  • Viden om stress, angst og håndtering 

Den professionelle ven

Som mentor er du den "professionelle ven". Du opbygger relationer tillidsbånd til andre mennesker. Du får kendskab til deres vanskeligheder og hemmeligheder. Og du bliver den, der står der, når det er sværest. 

Du kommer til at spille en meget vigtig og central rolle, i en tid hvor personen er sårbar og har det svært, men også når de oplever stor personlig succes. Du bliver en betroet del af et menneskes hverdag, og dét er en vigtig rolle, som du skal være meget ydmyg overfor.

Dit mindset som mentor - du skal ikke redde nogen

Det er meget vigtigt, at du gør op med dig selv, om du er klædt "godt nok" på til at udføre de opgaver, du bliver stillet overfor. Jobbet som mentor er ikke for alle. Det er til tider meget psykisk belastende og kræver en oprigtig nysgerrighed og interesse overfor andres fortællinger og oplevelser. Hvis du kan gå ind i det med den tilgang, hvor intet er synd for nogen, og at du aldrig skal redde nogen - så er du godt på vej, tilføjer Lene.

Vi må gerne opmuntre og være lyset, som de måske ikke selv kan se.
Men en mentor må aldrig tage ansvaret fra et andet menneske. Altså løse opgaverne for dem. Derimod skal vi hjælpe mentee med at lære at gøre tingene selv og påvirke dem til at indse, at de har ansvaret for deres eget liv.

Selvindsigt, mod og viljen til at se indad, er kompetencer du er nødt til at have med dig. Du kan ikke arbejde som mentor, hvis du ikke tør kigge på dig selv og din egen rolle i relationen. Lene Højbøges vigtigste råd til en kommende mentor er, at du skal gøre dig umage med at lære, at sætte en professionel ramme. Du vil ofte blive sat i situationer, hvor du er nødt til at kridte banen for samarbejdet op - gang på gang. Og så skal du lære at give slip, når mentorforløbet er slut. Give slip på mennesker, som du måske holder rigtig meget af. Og du vil lære, at din mentee ofte er kommet for at lære dig noget vigtigt - ikke omvendt.

Er mentor uddannelsen relevant for mig?

Den 6 ugers kognitive mentoruddannelse hos Mentormind henvender sig til mange.

Du har måske en baggrund som uddannelsesvejleder, ungerådgiver, sagsbehandler, jobrådgiver, pædagog, støtte- kontaktperson, socialrådgiver eller lignende, og ønsker ny inspiration og opkvalificering. Det kan også være at du på nuværende tidspunkt går ledig, og synes at en fremtidig karriere i en retning som mentor lyder spændende. Du kan også være en HR medarbejder eller leder, der ønsker inspiration indenfor personlig udvikling og relations arbejde? 

Som tidligere kursister udtaler: ”Mentoruddannelsen hos Mentormind er for alle, uanset om du er 20 eller 60 år. Du vil få så meget med dig herfra både personligt og professionelt. Jeg ville i hvert fald aldrig have været uddannelsen foruden.”

Michelle Hjorth
Digital Content Editor