Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer

Tech College Aalborg
4 timer
Dansk
Kurser for ledige
Aalborg

Kursusbeskrivelse

Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer - NYHED på Construction College

Indhold på kursus i Sikkerhed ved arbejde med asbestholdigt materiale

 • Du lærer at udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt på baggrund af kendskab til: 
  • Asbests egenskaber og virkninger for sundhed, herunder at rygning forstærker sundhedsfaren fra asbest
  • Materialer, der kan formodes at indeholde asbest
  • Aktiviteter, der kan medføre udsættelse for asbest, og betydningen af forebyggende foranstaltninger for at formindske eksponeringen
  • Sikre arbejdsmetoder og personlige værnemidler
  • Formålet med og det rette valg a
  • åndedrætsværn samt hermed forbundne begrænsninger og rigtig anvendelse
  • Nødforanstaltninger
  • Rengøringsprocedurer
  • Håndtering, emballering og bortskaffelse af affald
  • Helbredskontrol
 • Du lærer at udføre asbestsanering inden for forskellige arbejdsområder, fx nedrivning af bløde beklædningsplader eller fjernelse af asbestholdigt isolering i bygninger, tog eller skibe.
 • Du lærer at udføre arbejdet ud fra kendskab til lovgrundlaget, herunder ansvarsfordelingen i forhold til relevante aktører.
 • Du lærer, i henhold til gældende regler, at arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt med asbestholdige materialer, samt udføre nedrivning af asbestholdige materialer udvendigt og indvendigt i bygninger, skibe, tog og maskiner m.v., hvor dette materiale har været anvendt som isolering mod varme, kulde, støj, fugt og brand.
 • Du lærer at vurdere om arbejdet som helhed er planlagt forsvarligt for at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, set i relation til:
  • Instruktionen fra arbejdsgiveren
  • Opgaven dvs. hvilket arbejde, der skal udføres, fx om der er tale om en mindre nedrivning (udskiftning af enkelte loftplader) eller fjernelse af et   stort areal. Der kan også være tale om fjernelse af rørisolering eller cementbundne plader
  • Egen sikkerhed i forbindelse med forberedelsen til nedrivningen, opstilling af udsugnings- og ventilationsudstyr, opstilling af inddækning og sluse
  • Leverandørbrugsanvisninger på det tekniske udstyr samt på de personlige værnemidler
  • Det udleverede materiel, værktøjer og personlige værnemidler
  • Nedrivningsstedet, herunder afgrænsning og afskærmning fra omgivelserne
  • Afvigelser af betydning for en forsvarlig nedrivning eller fjernelse af de asbestholdige materialer, både af hensyn til egen sikkerhed og af hensyn   til omgivelsernes sikkerhed, som skal rapporteres

Kurset henvender sig til alle der skal arbejde med asbestholdige materialer. 

Underviser

Rolf Christensen underviser på dette kursus. Rolf har mange års erfaring i at arbejde med asbestholdige materialer. Han beskæftiger sig bla. med screening og prøveudtagning af bygninger og materialer, og analyserer udover asbest også PCB, Bly, PAH, Klorparaffiner, fugt og skimmelsvamp.

Rolf kan, med sine mange års erfaring, lærer dig at håndtere de farlige asbest  stoffer på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde

Pris

Når du er ledig er kurset gratis for dig, men da det er dit Jobcenteret der skal godkende og betale for kurset, skal du kontakte dem for accept for deltagelse på kurset.

Om udbyderen

Tag kurser og efteruddannelse på Nordjyllands største erhvervsskole

Vi har en lang række kurser inden for blandt andet grafisk design, online marketing, billedbehandling, foto, el, VVS, automatik, epoxy m.fl. - branchekurser for dig, der allerede er faglært inden for et bestemt fag. - jobforberedende kurser for dig, der...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Få information

Få svar på dine spørgsmål om Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer
Kom i kontakt med udbyderen
Ingen omkostninger eller forpligtigelser

Kontaktinfo

Tech College Aalborg

Øster Uttrup Vej 1
9000 Aalborg

 Vis telefonnummer
techcollege.dk


Få information

Udfyld formularen for mere information om Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer

Tilmeld dig kurserforledige.com's nyhedsbrev!
Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.