Vis kurserforledige.com som: Mobile

VVS-installation

Erhvervsakademi MidtVest
Uddannelsestype: Kurser for ledige
Længde: 10 undervisningsdage på 5 uger
Startdato
Herning
August/september 
Februar/marts 
Holstebro
August/september 
Februar/marts 
Skjern
August/september 
Februar/marts 

VVS-installation

Akademiuddannelse i VVS-installation

Med en akademiuddannelse i VVS-installation bliver du kvalificeret til selvstændigt at projektere, installere og varetage driften af systemer inden for gas og varme, vand/afløb. Du lærer desuden at anvende tidssvarende teknologier og metoder inden for fagområdet.

Disse kvalifikationer åbner muligheden for at søge om autorisation. Sikkerhedsstyrelsen (SIK) har givet grønt lys for at personer med en AU i VVS-installation uddannelse kan opnå de kvalifikationer og kompetencer som Sikkerhedsstyrelsen stiller krav til i forbindelse med autorisationsområdet inden for VVS (VVS-autorisation).

AU i VVS-installation er en fleksibel uddannelse rettet mod dig, der er i beskæftigelse og ønsker adgang til at søge om VVS-autorisation.

Kort om indholdet på uddannelsen

Akademiuddannelsen i VVS installation består af en række obligatoriske og valgfrie moduler. Du kan vælge at gennemføre hele uddannelsen eller nøjes med at læse et eller flere moduler enkeltvis.

Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelsen i VVS installation består af seks obligatoriske moduler (i alt 40 ECTS point) samt et eller flere valgfrie moduler (i alt 10 ECTS point). Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt.

Du kan vælge at gennemføre hele uddannelsen, der sammen med to års relevant erhvervserfaring giver et afgangsniveau på 120 ECTS point. Du kan også nøjes med at læse enkelte moduler, der er særligt relevante for dig.

Fleksibel undervisning

Du har mulighed for at læse et eller flere moduler som fjernundervisning.

Obligatoriske moduler

 • Grundlæggende VVS-tekniske beregninger (10 ECTS point)
 • Sanitet (10 ECTS point)
 • Varmeinstallation bolig (5 ECTS point)
 • Kvalitet, sikkerhed og miljø (5 ECTS point)
 • Varmeinstallation bygninger (5 ECTS point)
 • Gas A (5 ECTS point)

Valgfrie moduler

 • Projektledelse og teknisk entreprisestyring (10 ECTS point)
 • Gasfejlfinding og Gas B (10 ECTS point)
 • Forretningsudvikling (10 ECTS point)
 • Salg og kundeforståelse (10 ECTS point)

Adgangskrav

Før du tilmelder dig akademiuddannelsen i VVS-installation

For at få adgang til et eller flere fagmoduler på akademiuddannelsen i VVS installation skal du have gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse. Følgende uddannelser er relevante i denne sammenhæng:

 • Smedeuddannelsen (med specialer)
 • VVS-uddannelsen

Adgang kan ligeledes gives til indehavere af en grunduddannelse for voksne (GVU eller EVU) inden for de samme fagområder som bekrevet herover.

Erhvervserfaring er et krav

Ansøger skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Med relevant erfaring menes erfaring inden for en relevant branche i forhold til VVS-installationsfaget. Relevant erhvervserfaring der er opnået sideløbende eller under den adgangsgivende uddannelse, medregnes ved optagelse på akademiuddannelsen. 

Eksamen og diplom

Alle moduler på VVS installation afsluttes med en prøve. Prøverne kan være mundtlige eller skriftlige.

Erhvervsakademi MidtVest

Erhvervsakademi MidtVest

Kurser for ledige i Herning og Holstebro

Har du endnu ikke brugt din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse? Ønsker du en opkvalificering på et videregående niveau? Hvis ja: Tilmeld dig et fagmodul på Erhvervsakademi MidtVest betalt af Jobcenteret.  Hvert fag afsluttes med en statskontrolleret eksamen i...


Læs mere og vis alle uddannelser fra Erhvervsakademi MidtVest

Jeg vil gerne kontaktes

Udfyld dine kontaktdetaljer, hvis du vil vide mere om VVS-installation.

  Bliv kontaktet af den kursusansvarlige

  Få den hjælp du efterspørger

  Vi hjælper dig igennem tilmeldingen

Errors
Valgfrit
Valgfrit
Valgfrit

Kontaktinformation til Erhvervsakademi MidtVest

Erhvervsakademi MidtVest


 Vis telefonnummer
www.eamv.dk

Send en email til Erhvervsakademi MidtVest