Vis kurserforledige.com som: Mobile

Ledelse i praksis (AU)

Cphbusiness
Kurser for ledige
60 lektioner fordelt på 12 undervisningsgange over 6 uger
Dansk
Sidste ansøgningsfrist: 08-05-2019
Startdato
København
08-05-2019  
23.000 DKK
06-11-2019  
24.000 DKK

Kursusbeskrivelse

Bliv klogere på din rolle som leder 

Ledelse i Praksis er et obligatorisk fagmodul på akademiuddannelsen i Ledelse. Fagmodulet omfatter 10 ECTS.

Ledelse i praksis er for dig, der vil opbygge kvalifikationer til professionelt at kunne varetage ledelsesmæssige funktioner i praksis.

Gennem kurset får du indsigt i lederens rolle i hverdagen, og du bliver i stand til at analysere og vurdere ledelsesformer i sammenhæng. Du vil herigennem udvikle din egen personlige lederadfærd, få overblik over konfliktsituationer og meget mere.

Formål med Ledelse i praksis

Fagmodulet ruster dig til at varetage ledelsesmæssige funktioner i praksis. Du opnår indsigt i egen ledelsespraksis og lærer at definere udviklingsområder og opstille handlingsplaner for egen ledelsesmæssige udvikling og læring.

Gennem kendskab til og anvendelse af fagets teorier og værktøjer opnår du indsigt i egne adfærdsmæssige, kommunikationsmæssige og ledelsesmæssige styrker og svagheder.

Du bliver klædt på til, gennem analyse af sammenhænge mellem praksis og teori, at vurdere hvilket af fagets redskaber, der er relevant at tage i anvendelse i konkrete ledelsesmæssige situationer. Desuden opnår du metodeforståelse og færdigheder i at strukturere et projekt.

Indhold og undervisning

  • Ledelsesteori
  • Personlig lederstil og -udvikling
  • Kommunikation
  • Lærings- og udviklingsprocesser
  • Konflikthåndtering
  • Metode

Undervisningen består af klasseundervisning og er derudover baseret på kommunikation via en elektronisk undervisningsplatform, hvor der bl.a. sker aflevering og returnering af hjemmeopgaver.

Klasseundervisningen veksler mellem oplæg fra underviseren og dialogbaseret undervisning. Vi arbejder med konkrete caseopgaver, der tager udgangspunkt i aktuelle problemstillinger fra praksis.

Kurset strækker sig over 60 lektioner fordelt på 8 undervisningsgange over seks uger. Undervisningen afvikles i dagtimerne kl. 09.00-15.00.

Målgruppe

Hvem kan deltage?

Som dagpengemodtager i første ledighedsperiode har du ret til seks ugers gratis opkvalificering med en selvvalgt uddannelse. Uddannelsen skal tages inden for de første ni måneders sammenlagt ledighed for alle ledige fra 25 år. For personer under 25 år skal uddannelsen tages inden for de første seks måneder.

Ansøgning og optagelse

Vil du optages på akademiuddannelsen? Så skal du opfylde de krav, der stilles til din uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring. Du skal have:

  • En relevant erhvervsuddannelse
    eller
  • En gymnasial uddannelse + to års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke umiddelbart opfylder optagelseskravene, har du måske kvalificeret dig ad anden vej.

Eksamen og diplom

Eksamen

Kurset afsluttes med individuel mundtlig eksamen, hvor eksaminationen tager udgangspunkt i en kort præsentation af projektet og dets teoretiske grundlag som bedømmes efter 7-trinsskalaen. Der udstedes eksamensbevis.

Pris

Pris

Der er ingen egenbetaling, når du deltager som ledig på dette kursus og er blevet godkendt af din A-kasse eller dit Jobcenter.

Pris for deltagelse kr.23.000,- inkl. litteratur og forplejning.

Om udbyderen

Cphbusiness

Efteruddannelse og kurser for ledige i København

Cphbusiness tilbyder kompetencegivende kurser på diplom- og akademiniveau. Vores kurser for ledige afsluttes med en eksamen og tæller 5 eller 10 ECTS. Når du har gennemført et 6-ugers fagmodul på enten akademi- eller diplomniveau, er du allerede godt i gang med...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Få information

 

Kontaktinfo

Cphbusiness

Landemærket 11,
1119 København K

 Vis telefonnummer
www.cphbusiness.dk


Få information

Udfyld formularen for mere information om Ledelse i praksis (AU)

Tilmeld dig kurserforledige.com's nyhedsbrev!
Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.