Viser 1-7 af 7
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-7 af 7

Bliv skarp på økonomisk styring og budgettering

Vil du have evnerne til at styre virksomhedens og afdelingens økonomi? Med et kursus inden for økonomistyring får du styr på årsregnskaber og bogføring. Du styrker samtidig din faglige profil da du med et kursus i økonomistyring vil få evnerne til at forstå hvornår og hvordan virksomheden skal ændre kurs for at sikre vækst mm. 

Med et kursus i økonomistyring får du værktøjer og kompetencer inden for grundlæggende økonomistyring og regnskab. Du får det bedst mulige fundament og efter endt kursus, vil du have lært de essentielle kompetencer for at arbejde med økonomi og regnskab på din kommende arbejdsplads. 

Hvad handler økonomistyring om? 

Generelt refererer økonomistyring metoderne som bruger af organisationer for at planlægge, overvåge og kontrollere sine økonomiske ressourcer. Målet med økonomistyring er at sikre at organisationer bruger sine økonomiske ressourcer på en effektiv måde så den kan opnå sine mål og maksimere sin fortjeneste. Blandt de vigtigste elementer i økonomistyring er budgettering, regnskabsføring, finansiel analyse og rapportering. Derudover er strategisk planlægning og risikostyring også en stor del af arbejdet.  

Med et kursus i økonomistyring bliver du også i stand til at opbygge konkrete økonomiske modeller, så du kan tage aktivt del i virksomhedens anvendelse regneark til løsning af økonomiske og ledelsesmæssige problemstillinger.

Til sidst får du også styrket dine evner inden for Excel hvor du f.eks. vil blive i stand til at analysere større datamængder og at udarbejde avancerede, men stadig brugervenlige Excel regneark. Disse kompetencer vil du kunne bruge aktivt i dit arbejde inden for området uanset stilling i virksomheden. 

Med et 6 ugers jobrettet kursus i økonomistyring får du en grundig forståelse for, hvordan en virksomhed eller en organisation skal styres. Her på siden kan du læse mere om hvordan vores kursusudbydere tilbyder kurser, der indeholder både teori og praktiske øvelser. Opbygningen af kurserne er med til at gøre der mere håndgribeligt og konverterbart i forhold til dit næste job! 

Jobrettet uddannelse i økonomistyring

Jobmuligheder inden for økonomistyring

Inden for økonomistyring er der flere jobmuligheder på tværs af forskellige brancher og sektorer. Nogle af de mest almindelige jobtitler inden for økonomistyring omfatter:

  • Finansiel analytiker: En finansiel analytiker analyserer finansielle data for at identificere trends og forudse fremtidige økonomiske resultater. De kan også hjælpe med at udvikle og implementere investeringsstrategier.
  • Revisor: En revisor undersøger og verificerer virksomhedens regnskaber og økonomiske rapporter for at sikre, at de overholder lovgivningen og regnskabsstandarder.
  • Controller: En controller er ansvarlig for at planlægge og overvåge en organisations økonomi og regnskabsprocesser. Dette kan omfatte budgettering, finansiel rapportering og risikostyring.
  • Skattekonsulent: En skattekonsulent hjælper enkeltpersoner og virksomheder med at planlægge deres skatteforpligtelser og opfylde skattekravene.
  • Finansiel rådgiver: En finansiel rådgiver giver råd om investeringer, pensionering, skattemæssige konsekvenser og andre økonomiske spørgsmål til enkeltpersoner og virksomheder.
  • Finanschef: En finanschef er ansvarlig for at lede en organisations finansafdeling og sikre, at alle økonomiske aktiviteter er effektive og overholder regler og bestemmelser.
  • Økonomidirektør: En økonomidirektør er ansvarlig for den overordnede økonomistyring af en organisation, herunder budgettering, finansiel planlægning, risikostyring og regnskab.

Disse er blot nogle få eksempler på jobmuligheder inden for økonomistyring. Andre muligheder inkluderer finansiel planlægger, investeringsbanker, skatteanalytiker, økonomisk konsulent og mange flere.

Kan du ikke finde et kursus, der passer til dine ønsker? Udfyld en kursusforespørgsel og få hjælp til at finde et 6 ugers jobrettet kursus, der passer til dine behov.

Er du allerede i arbejde? Find økonomistyringskurser for erhvervsaktive på finduddannelse.dk. 

Hos kurserforledige.com ønsker vi dig held og lykke med at finde et jobrettet kursus, der hjælper dig tilbage på job!

Ønskeliste