Vis kurserforledige.com som: Mobile

Medicinadministration

SOSU Nord
5 dage
Heltid
Kurser for ledige
Aalborg

Kursusbeskrivelse

Tag en efteruddannelse i medicinadministration

Dit udbytte med uddannelsen

Du kan efter endt uddannelse selvstændigt administrere medicin til den enkelte borger/patient. Du kan observere og handle hensigtsmæssigt på forandringer på baggrund af viden om medicinens virkning, bivirkning og interaktion samt søge viden herom i sundhedsprofessionelle databaser. Du kan ligeledes dokumentere utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinadministration.

Uddannelsens forløb

Under uddannelsen kommer du igennem nedenståender emner og kan benytte tidligere erfaring som reflektion. 

  • Deltagerne kan på baggrund af tidligere erhvervet viden og praksiserfaring handle selvstændigt samt reflektere over problemstillinger i forbindelse med administration af almindeligt forekommende lægemidler til den enkelte borger/patient.
  • Deltagerne kan observere borgerens/patientens tilstand og reagere hensigtsmæssig ved forandringer og medicinudløste forgiftningstilstande på baggrund af viden om lægemidlers virkning, bivirkning og interaktion.
  • Anvende sundhedsprofessionelle internetbasserede databaser til at søge viden om de enkelte lægemidlers indikationer, virkning, bivirkninger og interaktioner samt styrker og enheder.
  • Handle hensigtsmæssigt i forbindelse med medicinadministration på baggrund af viden om ansvar og kompetence, samt viden om de sikkerhedsmæssige aspekter i den aktuelle kontekst.
  • Samarbejde med relevante samarbejdspartnere, herunder borgere og professionelle, i forbindelse med medicinadministration.
  • Deltageren kan derudover dokumentere utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinadministration på baggrund af viden om gældende retningslinjer inden for eget arbejdsområde.

Kontakt dit jobcenter for at lave aftale om at deltage på kurset. 

Målgruppe

Social- og sundhedsassistenter, ansat i den primære eller den sekundære sundhedssektor med mindst ½ år praksiserfaring.

Eksamen og diplom

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Om udbyderen

Er du ledig og interesseret i efter-og videreuddannelse indenfor det social- og sundhedsfaglige og pædagogiske område? Så tilbyder SOSU Nord forskellige kurser, som kan hjælpe dig tilbage på arbejdsmarkedet.  SOSU Nord er én af landets største social- og sundhedsskoler. Vores primære...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Få information

Få svar på dine spørgsmål om Medicinadministration
Kom i kontakt med udbyderen
Ingen omkostninger eller forpligtigelser

Kontaktinfo

SOSU Nord

SOSU Nord Aalborg
På Sporet 8 A
9000 Aalborg

 Vis telefonnummer
sosunord.dk

Få information

Udfyld formularen for mere information om Medicinadministration

Tilmeld dig kurserforledige.com's nyhedsbrev!
Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.