Kurser for ledige

Intro til arbejdet på plejecentre og i hjemmeplejen

SOSU H, i Hillerød (+1 lokationer)
Længde
5 dage
Uddannelsen er på
Dansk
Længde
5 dage
Uddannelsen er på
Dansk
Vil du vide mere?

Kursusbeskrivelse

Intro til arbejde på plejecentre og i hjemmeplejen

Lær om de basale opgaver hos borgeren på plejehjem eller hjemmepleje og få viden om etik, kommunikation og omsorg i mødet med borgerne.

Du får viden om arbejdet i hjemmeplejen og på plejecenter, mødet med borgere og pårørende samt får viden om tværfaglige samarbejdspartnere.

Du får viden om, hvordan du møder borgeren i borgerens hjem på en omsorgsfuld og professionel måde, med viden om etik og kommunikation.

Du kan handle korrekt ud fra lovgivning om tavshedspligt og lovgrundlag for delegering til medhjælp, herunder udlevering af medicin.

Du får forståelse for aldringens betydning for borgerens kognitive og fysiske funktionsniveau, og får viden om borgeren som har en demenssygdom.

Du kan anvende denne forståelse og viden i samarbejdet med borgeren om ikke-komplekse omsorgs- og plejeopgaver som fx af- og påklædning, mund- og tandpleje, mobilisering samt støtte til at spise og drikke.

Du får forståelse for løsning af praktiske opgaver i hjemmet, fx madhåndtering, skift af sengelinned, sortering af vasketøj og rengøring i borgerens hjem.

Du kan anvende basal viden om hygiejniske principper for at kunne løse de praktiske opgaver, såsom korrekt håndhygiejne og egen hygiejne.

Du kan anvende ergonomiske principper såvel i forbindelse med løsning af praktiske opgaver hos borgeren som støtte til borger ved almen aktivitet.

Du kan observere de mest almindelige symptomer på ændret tilstand og adfærd hos kendt borger og kan videregive disse observationer til rette sundhedsfaglige kollega.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte og ufaglærte medarbejdergrupper uden en sundhedsfaglig uddannelse.

Målgruppen skal løse tildelte pleje- og omsorgsopgaver samt praktisk hjælp på plejecentre og i hjemmeplejen. Det kan fx være voksne som via jobcenter ønsker uddannelse eller arbejde i ældreplejen eller voksne over 18 år som ansættes i ferie/weekend vikariater.

Pris

For faglærte og ufaglærte: 576 kr.

For ledige og personer med mellemlange/lange uddannelser: 3.179 kr.

SOSU H
Hørkær 22
2730 Herlev

Tak for din interesse. Dejligt, at du er nysgerrig på job og uddannelse inden for det sundhedsfaglige eller pædagogiske område. Der er brug for dig. Vores to 6-ugers forløb klæder dig godt på, og hjælper dig med at blive afklaret....

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret