Vis kurserforledige.com som: Mobile
Længde: 6 uger
Uddannelsestype: Kurser for ledige
Sted: Århus

Personalejura

Kursus for ledige i personalejura

Med 'personalejura' opnår du teoretisk ballast til at håndtere de arbejdsretlige problemstillinger, der opstår i forbindelse med ansættelsen, under ansættelsen og ved ansættelsesforholdets ophør.

Målgruppe

'Personalejura' er for dig, der arbejder med personaleforhold inden for HR, ledelse eller foreningsområdet, og som har brug for en faglig ballast, når du skal håndtere opgaver i forbindelse med ansættelser, medarbejderforhold og afskedigelser.

Med 'personalejura' opnår du kompetencer til at medvirke ved forebyggelse og løsning af arbejdsretlige problemstillinger mellem virksomhed og medarbejdere.

Indhold

Vi arbejder med de centrale retsregler, som regulerer et ansættelsesforhold. Du får konkret erfaring med alle faser af en ansættelse, og du kan direkte anvende din nye viden i praksis i din organisation.

Du bliver blandt andet introduceret til kollektiv arbejdsret, regler for ansættelsesforhold, overenskomster, det fagretslige system, forskellige lønmodtagergrupper og medarbejderes og arbejdsgiveres forpligtelser i et ansættelsesforhold. Både overenskomstdækkede og ikke-overenskomstdækkede ansættelsesforhold behandles.

'Personalejura' er koncentreret om reguleringen af det enkelte ansættelsesforhold, men forløbet omfatter også udvalgte dele af den kollektive arbejdsret samt de særlige problemstillinger, der gør sig gældende i forhold til ansættelser og afskedigelser på det offentlige arbejdsmarked. Endvidere belyses dansk arbejdsret i et internationalt perspektiv.

Vi lægger vægt på, at du ved en indføring i juridisk metode og informationssøgning selv bliver i stand til at tilegne dig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for området, så du derigennem udvikler din egen praksis i det personalejuridiske arbejde.

Dit udbytte

Efter forløbet er det målet, at du har:

  • indsigt i regler om ansættelse i henhold til lovgivningen, kollektive overenskomster og individuel aftale
  • kompetencer til at anvende de personalejuridiske regler ved ansættelse, under ansættelsen og ved ansættelsesforholdets ophør
  • kompetencer til at supportere både ledere og medarbejdere i sager om personaleforhold
  • kompetencer til selv at tilegne dig ny viden inden for området.

Praktiske oplysninger

Undervisningen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus, 
Ringvej Syd 104, 
8260 Viby J.

Målgruppe

For at blive optaget på dette kursus for ledige skal du opfylde en af følgende betingelser:

  1. En relevant erhvervsuddannelse
  2. En studentereksamen, hf, hhx eller htx
  3. En relevant grunduddannelse for voksne
  4. En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3

Dette skal suppleres med relevant erhvervserfaring.

Undervisningsform

Grundlaget for undervisningen er din dagligdag. Det er derfor vigtigt, at du selv er aktiv og bidrager med dine egne erfaringer. Din læring sker i et miks, hvor du får ny viden gennem oplæg og refleksion – og ikke mindst gennem sparring i mindre grupper.

Eksamen og diplom

Faget gennemføres over 6 uger i dagtimerne. Du har ´2-3 undervisningsdage og 2-3 selvstudiedage om ugen.

Eksamen

'Personalejura' er en del af akademiuddannelsen i HR. Du har mulighed for at afslutte forløbet med en skriftlig eksamen. 'Personalejura' giver 10 ECTS-point. Du kan efterfølgende anvende faget som en del af en akademiuddannelse.

Pris

Personalejura  findes på den regionale positivliste. Uddannelsen er derfor gratis for dig, hvis din a-kasse eller jobcenter bevilger forløbet. Er du i tvivl om dine muligheder, så tag kontakt til dit jobcenter.

Erhvervsakademi Aarhus

6 ugers jobrettet uddannelse for ledige hos EA Aarhus

Kurser for ledige på akademiniveau

Er du ledig med behov for nye kompetencer, som du kan bruge med det samme? Så tag 6 ugers jobrettet uddannelse hos Erhvervsakademi Aarhus og styrk dine job- og karrieremuligheder! Erhvervsakademi Aarhus er et af landets største erhvervsakademier. Her kan du...


Læs mere og vis alle uddannelser fra Erhvervsakademi Aarhus

Jeg vil gerne kontaktes

Udfyld dine kontaktdetaljer, hvis du vil vide mere om Personalejura.

  Bliv kontaktet af den kursusansvarlige

  Få den hjælp du efterspørger

  Vi hjælper dig igennem tilmeldingen

Errors
Valgfrit
Valgfrit
Valgfrit

Kontaktinformation til Erhvervsakademi Aarhus

Erhvervsakademi Aarhus


Sønderhøj 30
8260 Viby

 Vis telefonnummer
www.eaaa.dk

Send en email til Erhvervsakademi Aarhus