Vis kurserforledige.com som: Mobile

Ressourcer, affald og genanvendelse (AU)

Cphbusiness
Længde: 4 uger
Uddannelsen er på: Dansk
Uddannelsestype: Kurser for ledige
Sted: Hillerød
Afvikles af: Cphbusiness plus

Kursusbeskrivelse

Få praksisnær viden om affalds- og ressourcedagsordenen på vej mod en mere cirkulær økonomi.

Formål

Ressourcer, affald og genanvendelse er et valgfrit fagmodul på akademiuddannelsen i miljøteknologi. Faget vægter 5 ECTS.

På faget vil du få den nødvendige teoriske viden inden for affaldshåndtering og genanvendelse af ressourcer. Du vil få en grundlæggende viden om affald som ressource og affaldslovgivninger samt principperne bag affaldsbehandling, -håndtering og genanvendelse inkl. kommunikation i relation til affaldshåndtering. Samtidig får du en indsigt i, hvordan cirkulær økonomi kan spille ind i de større sammenhænge, som en virksomhed eller organisation indgår i.

Faget og undervisningen er praksisnært, så du får kompetencer, du kan bruge direkte i et kommende job. Efter faget vil du kunne bruge din nye viden inden for fx kommunal affaldsplanlægning, affaldshåndtering i en virksomhed eller opgaver inden for genanvendelsesindustrien.

Indhold

  • Affaldsbehandling i henhold til affaldshierarkiet (affaldsforebyggelse, affald til genanvendelse, affald til nyttiggørelse, affald til deponi)
  • Affaldssystemets rolle på vej mod den cirkulære økonomi
  • Love/bekendtgørelser/vejledninger
  • Klassificering af affald

Undervisningen består af klasseundervisning og er derudover baseret på kommunikation via en elektronisk undervisningsplatform, hvor der bl.a. sker aflevering og returnering af hjemmeopgaver.

Klasseundervisningen veksler mellem oplæg fra underviseren og dialogbaseret undervisning. Vi arbejder med konkrete caseopgaver, der tager udgangspunkt i aktuelle problemstillinger fra praksis.

Kurset strækker sig over 30 lektioner fordelt på 4 undervisningsgange over fire uger. Undervisningen afvikles i dagtimerne (inden for tidsrummet 09.00-15.00).

Målgruppe

Hvem kan deltage?

Som dagpengemodtager i første ledighedsperiode har du ret til seks ugers gratis opkvalificering med en selvvalgt uddannelse. Uddannelsen skal tages inden for de første ni måneders sammenlagt ledighed for alle ledige fra 25 år. For personer under 25 år skal uddannelsen tages inden for de første seks måneder.

Ansøgning og optagelse

Vil du optages på akademiuddannelsen? Så skal du opfylde de krav, der stilles til din uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring. Du skal have:

  • En relevant erhvervsuddannelse
    eller
  • En gymnasial uddannelse + to års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke umiddelbart opfylder optagelseskravene, har du måske kvalificeret dig ad anden vej.

Eksamen og diplom

Faget afsluttes med individuel mundtlig eksamen, hvor eksaminationen tager udgangspunkt i en 2 siders erhvervscase og fagets teoretiske grundlag, som bedømmes efter 7-trinsskalaen. Der udstedes eksamensbevis.

Pris

Pris

Der er ingen egenbetaling, når du deltager som ledig på dette kursus og er blevet godkendt af din A-kasse eller dit Jobcenter.

Pris for deltagelse: kr.11.000,- inkl. litteratur og forplejning. 

Om udbyderen

Cphbusiness

Efteruddannelse og kurser for ledige i København

Cphbusiness tilbyder kompetencegivende kurser på diplom- og akademiniveau. Vores kurser for ledige afsluttes med en eksamen og tæller 5 eller 10 ECTS. Når du har gennemført et 6-ugers fagmodul på enten akademi- eller diplomniveau, er du allerede godt i gang med...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Få information

 

Kontaktinfo

Cphbusiness

Landemærket 11,
1119 København K

 Vis telefonnummer
www.cphbusiness.dk


Få information

Udfyld formularen for mere information om Ressourcer, affald og genanvendelse (AU)

Tilmeld dig kurserforledige.com's nyhedsbrev!
Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.