Vis kurserforledige.com som: Mobile

Kemikalielovgivning og –styring (AU)

Cphbusiness
4 uger
Dansk
Kurser for ledige
Hillerød

Kursusbeskrivelse

Bliv klædt på til at arbejde med kemikalielovgivning og –styring for virksomheder.

Formål

Kemikalielovgivning og -styring er et valgfrit fagmodul på akademiuddannelsen i miljøteknologi. Faget vægter 5 ECTS.

Med faget kan man stå for kemikaliestyring og bistå en virksomhed i at efterleve kemikalielovgivningen.

Med faget kemikalielovgivning og –styring vil du blive undervist i, hvordan kemikalieområdet fungerer, og få viden om typiske produkters farlige egenskaber og risiko, så du kan bringe den videre til dem, som faktisk arbejder med produkterne. Du vil derudover også blive introduceret til kemikalielovgivningen.

Faget giver dig en solid viden om reglerne på kemikalieområdet. Grundlæggende har du også brug for at forstå, hvilke stofegenskaber der har betydning for, hvornår et produkt er farligt. Du skal desuden kende det klassificeringssystem, man internationalt har vedtaget at bruge til at kommunikere om stoffers farlige egenskaber.

Efter faget vil du være i stand til at kunne stå for en virksomheds kemikaliestyring og bistå virksomheden i at efterleve kemikalielovgivningen.

Indhold

 • Identifikation af organiske forbindelser
 • Relevante data til vurdering af miljøfarlige kemikalier
 • Toksikologiske data og forsøg
 • Kemikalielovgivning
 • Klassificering og mærkning
 • Opbevaring
 • Sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger
 • Kemikaliestyring

Undervisningen består af klasseundervisning og er derudover baseret på kommunikation via en elektronisk undervisningsplatform, hvor der bl.a. sker aflevering og returnering af hjemmeopgaver.

Klasseundervisningen veksler mellem oplæg fra underviseren og dialogbaseret undervisning. Vi arbejder med konkrete caseopgaver, der tager udgangspunkt i aktuelle problemstillinger fra praksis.

Kurset strækker sig over 30 lektioner fordelt på 4 undervisningsgange over fire uger. Undervisningen afvikles i dagtimerne (inden for tidsrummet 09.00-15.00).

Målgruppe

Hvem kan deltage?

Som dagpengemodtager i første ledighedsperiode har du ret til seks ugers gratis opkvalificering med en selvvalgt uddannelse. Uddannelsen skal tages inden for de første ni måneders sammenlagt ledighed for alle ledige fra 25 år. For personer under 25 år skal uddannelsen tages inden for de første seks måneder.

Ansøgning og optagelse

Vil du optages på akademiuddannelsen? Så skal du opfylde de krav, der stilles til din uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring. Du skal have:

 • En relevant erhvervsuddannelse
  eller
 • En gymnasial uddannelse + to års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke umiddelbart opfylder optagelseskravene, har du måske kvalificeret dig ad anden vej.

Eksamen og diplom

Eksamen

Faget afsluttes med en Skriftlig intern prøve, hvor eksaminationen tager udgangspunkt i fagets teoretiske grundlag, som bedømmes efter 7-trinsskalaen. Der udstedes eksamensbevis.

Pris

Pris

Der er ingen egenbetaling, når du deltager som ledig på dette kursus og er blevet godkendt af din A-kasse eller dit Jobcenter.

Pris for deltagelse: kr.11.000,- inkl. litteratur og forplejning. 

Om udbyderen

Cphbusiness

Efteruddannelse og kurser for ledige i København

Cphbusiness tilbyder kompetencegivende kurser på diplom- og akademiniveau. Vores kurser for ledige afsluttes med en eksamen og tæller 5 eller 10 ECTS. Når du har gennemført et 6-ugers fagmodul på enten akademi- eller diplomniveau, er du allerede godt i gang med...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Få information

 

Kontaktinfo

Cphbusiness

Landemærket 11,
1119 København K

 Vis telefonnummer
www.cphbusiness.dk


Få information

Udfyld formularen for mere information om Kemikalielovgivning og –styring (AU)

Tilmeld dig kurserforledige.com's nyhedsbrev!
Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.