Hvad siger tidligere kursister om Commitment Lab - Jobrettede uddannelser?

Gennemsnit 4,9

Baseret på 182 evalueringer

Sussi Dohn

Mine forventninger til uddannelsesforløbet om relevant læring og viden er absolut blevet indfriet. Jeg har gennem forløbet opnået større tiltro til egne evner og jeg føler mig personligt godt klædt på med indsigt i konflikthåndtering -og teknikker fra Kognitiv Coaching som har befordret øget selvindsigt og forståelse. Denne indsigt vil fremadre...

Tine Nyholm, uddannelsesansvarlig underviser og supervisor Kommentar
Uddannelsesforløbet er for ledige kursister programsat som heltidsstudie – vekslende mellem teori og praksis med vægt på træning, anvendelse og brug. De kursister der prioriterer at være på heltidsstudie, erfarer at programsætningen og den relaterede supervision fra uge til uge er skræddersyet såvel fagligt, praktisk og meningsfuldt opkvalificer...
Vis alt
Maria Rohde Madsen

Jeg har aldrig været på en uddannelse eller et kursus, der var så grundigt og godt tilrettelagt samt hvor der har været så meget fokus på træningen og brugen i praksis. Dette har været altafgørende for den læring og det udbytte jeg tager med mig videre. Uddannelsesforløbet har overgået alle mine forventninger og jeg har fået meget mere anvendeli...

Vis alt
Lærke Karina Skov

At lære at mestre Væredygtig selvledelse® har givet mig enorm selvindsigt. Jeg har været imponeret over uddannelsens forskellige brugbare redskaber og metoder, hvor stor effekt de har ved anvendelse, og hvordan det har hjulpet mig til erkendelse af mine egne behov og ønsker - samt at for øje på min manglende selvstyring. Jeg føler mig som et hel...

Vis alt
Nanna Lin Kajhøj Møller

For mig har kurset/uddannelses forløbet været utrolig spændene. Jeg føler mig meget belært af og oplyst af vores underviser Tine, som er virkelig dygtig og passioneret. Det har været en virkelig fantastisk oplevelse at, på så kort tid, kunne føle sig så godt tilpas, tryg og værdsat blandt mennesker man aldrig har mødt før. jeg er taknemmelig og ...

Vis alt
Matilde Hansen

Uddannelsen Coaching og konflikthåndtering hos Commitment Lab har været personlig udvikling i transformativ grad. Andre kurser kan du måske nok skrive på cv’et, men du kan ikke nødvendigvis mærke det som med dette forløb. Jeg trækker vejret dybere og har mærket en sten falde fra hjertet. Mest lærende og værdiskabende er at erkende mit værd og m...

Vis alt
Pia Mygind

Forløbet Coaching og konflikthåndtering ved Commitment Lab har været utroligt intens, udviklende og lærerigt. Jeg har lært meget om mig selv og min fremtoning og det har været løfterigt. Jeg føler mig fagligt opkvalificeret, både hvad angår mit arbejdsliv og min daglige omgang med mine medmennesker. Jeg har fået viden om forskellige metoder til...

Vis alt
Krestina Trabjierg

Det har indfriet mine forventninger mere end forventet. Jeg er intenst og løfterigt blevet udfordret på mit eget mindset, tanker og følelser og på ledelse, at jeg til tider har være udmattet af indtryk og aftryk på den der gode måde, hvor det virkelig rykker og bundfæster sig positivt inde i mig. Jeg går ud og møder verden på en ny og meget mere...

Vis alt
Tibina Jensen Starup

Jeg er blevet udfordret på min viden og kompetencer og der har været et højt uddannelsesmæssigt niveau. Vores lærer, Tine Nyholm er fagligt passioneret, hendes energi og tempo har været givtig og hæsblæsende. Samtidig er hun skarp til at få alle med og forklare stoffet, så alle bliver tilpas udfordret til at indtage ny læring. Det har været befr...

Vis alt
Marie Raasthøj

Jeg har fået en skærpet indsigt i kognitiv coaching og konflikthåndtering, og værktøjer til hvordan denne kan omsættes til en væredygtig selv- og medledelse® i praksis, hvilket vil styrke mig både i rollen som leder og som medarbejder i mit fremtidige arbejdsliv. Uddannelsesforløbet har indfriet mine forventninger ved at give mig en grundig indf...

Vis alt
Jane Zahll-Ladehoff

Konflikthåndtering forstår vi alle behovet for. Coaching har vi alle derimod set brugt og misbrugt i organisationer i et omfang, som får flere af os til at vige tilbage med skepsis. På dette uddannelsesforløb giver Tine Nyholm indsigt i menneskelige adfærdsmønstre forenet med viden om, hvordan organisationer og systemer kan understøtte samska...

Vis alt
Kim Williamsen

På uddannelsen Coaching og konflikthåndtering ved Commitment Lab, har jeg været i læring på højest niveau, hvor mine grænser er blevet flyttet og jeg har opnået meningsfuld ny viden og det har betydet alt for mig. At lærer, hvordan alt udvikling starter med erkendelse. At en konflikt er en mulighed for læring og udvikling. Jeg føler at jeg nu...

Vis alt
Katrine Nielsen

På uddannelsen Coaching og konflikthåndtering hos Commitment Lab, er jeg blevet lærende udfordret idet niveauet for undervisningen var højt og på samme tid meget relevant, både i forhold til hvor jeg gerne vil styrke mig selv fagligt, men også ved at sætte fingeren på hvor jeg kan forbedre mig personligt i forhold til fremtidige jobs og konflikt...

Vis alt
Yvonne Kaas

Coaching og konflikthåndtering gav anledning til frustrationer undervejs, da kurset er en personlig udvikling og en mulighed for at se indad. Men vi blev alle hjulpet godt på vej af Tine Nyholm, for at forstå os selv og andre gennem coaching og konflikthåndtering i et nyt perspektiv. Jeg kan varmt anbefale uddannelsen, hvis du har lyst til at se...

Vis alt
B Knudsen

Undertegnede kan anbefale dette forløb. Når du vælger at modtage læringen som redskab til, at bekræfte eller rykke på det du allerede gør eller ønsker, så vil du her finde mening omend en forståelse for menneskets kompleksitet. Du modtager læring som både kan bruges målrettet job, men også og ikke mindst som menneske. I første omgang kan det vir...

Vis alt
Melanie Brammer

Uddannelsen er er både personligt udviklende samt praktisk anvendelig, idet der er en genial kobling imellem teori og praksis samt formålsorienteret kobling imellem det mental/psykologiske og organisatoriske som gør uddannelsen enormt brugbar fagligt. Der er et ”Før og Efter” når man gennemfører ”Coaching og Konflikthåndtering (AU) med Tine ...

Vis alt
C. Nielsen, bogholder

Det var 6 hektiske, inspirerende, nærværende, brugbare og forløsende uger, som har oversteget enhver af mine forventninger. Personligt betyder det, at jeg har lært og trænet positiv samskabende dialog- og analyseværktøjer, som jeg efterfølgende implementerer i livet generelt. Jeg er blevet opkvalificeret i faglige sammenhænge og har fået anven...

Vis alt
Line Sørensen

Evaluering af uddannelsesforløbet 'Coaching og konflikthåndtering' ved Commitment Lab: Koblingen mellem teori og praksis er guld værd! Mest lærende og værdiskabende har været den viden, jeg har opnået i forhold til, hvor vigtigt det er at have fokus på, at jeg både henvender mig til både hjerne og hjerte hos de involverede dialogpartnere, så ...

Vis alt
Anna-Kathrine Thunbo Pedersen

Uddannelsesforløbet i Coaching og Konflikthåndtering (AU) - Væredygtig ledelse® og psykologisk sundhed med kognitiv dialog, har i høj grad indfriet mine forventninger til at blive relevant lærende udfordret. Mine forventninger forud for forløbet var knyttet til erfaringer fra tidligere kursus- og uddannelsesforløb, hvor det teoretiske stof var m...

Vis alt
renate bødker

Meget fagpassioneret underviser - og unik kombination af faglitteratur samt erhvervscase.

Liv Voergaard Pade

Tine Nyholm har sammensat en uddannelse, som jeg ville ønske at alle ville have mulighed for at tage. Den indeholder så mange essentielle emner, som er brugbare i alle livets facetter og arenaer – vigtigst er Væredygtig selvledelse®. Uddannelsens holistiske grund tilgang på at vi på samme tid er et unikt individ og et socialt væsen, bevidner om ...

Vis alt
Katrine Baad

Den bedste uddannelse, jeg nogenside har været på. Jeg er blevet lærende udfordret fra dag 1, og har elsket den måde, undervisningsforløbet var skruet praksisnært og pædagogisk sammen på. Det har betydet, at jeg har fået det helt ind under huden og bruger det hver dag bevidst og faktisk også ubevidst. Jeg har således fået anvendelig viden og ...

Vis alt
Louise

Udbyttet har været enormt og det betyder, at hele uddannelsesforløbet stort set har givet et væld af aha-oplevelser! Helt overordnet var jeg ikke bevidst om al den viden og forskning, der findes omkring konfliktteori og mental sundhed på arbejdspladsen. At der rent faktisk var forklaringer at hente, dét har været som at finde en vigtig guldmi...

Vis alt
Lene Hansen

At uddannelsesforløbet fra dag ét er personligt involverende, giver mulighed for at få et helt nyt perspektiv på sit (arbejds)liv. Jeg har fået afgørende ny viden og indsigt i både mine egne og andres tankemønstre, konfliktstile og meget mere i forhold til at kunne tænke og handle på nye måder. Det betyder meget ift. at tackle konflikter og s...

Vis alt
Lonni

En lærerig uddannelse, med stort faglig niveau. Meget faglige dygtig underviser Tine Nyholm.

Carl Jones

Tine Nyholm er en sand Pioner med sin visdom om ”Kognitiv Coaching i nyt Perspektiv”, og i at det, at kunne lede og forpligte andre, starter med at jeg kan lede og forpligte mig selv. Jeg vil fremadrettet integrere mine opkvalificerede ledelses- og relationskompetencer, sådan at konflikter håndteres succesfuldt og ser frem til at være kultur...

Vis alt