Psykologisk & social kapital – bæredygtig selvledelse og samarbejde

Commitment Lab - Jobrettede uddannelser
6 uger
Dansk
Kurser for ledige
København

Psykologisk & social kapital – bæredygtig selvledelse og samarbejde

Organisationspsykologi, væredygtighed og samtalen som redskab

- Commitment Lab udbyder 6 ugers erhvervsrettet uddannelse på PD-niveau i København

Dette diplom uddannelsesforløb tilbød vi i årene 2012-2014 🙏 Jævnfør de gældende positivlister, kan vi her i 2023 tilbyde dig et lignende forløb. Et forløb der rendyrker samme temaer, men med vægt på det anvendelses- og praksisorienterede (akademiniveau). SE mere på profilen "Coaching og konflikthåndtering" (AU) 🙏

6 ugers selvvalgt uddannelse fra Commitment Lab - Samtalen som redskab – med organisationspsykologi og kognitiv kommunikation

Det nye fokus i succesfulde virksomheder og organisationer er på værdien af psykologisk & social kapital! At besidde og interagere med stærke menneskelige kompetencer som intuition, indlevelse, autenticitet, drive og passion er både trivsels- som forretningsafgørende!   

Med bred erfaring for udvikling af mennesker og organisationer og hermed indsigt i, hvad arbejdsgivere og virksomheder efterspørger, tilbyder vi dette kompetencegivende og resultatskabende jobrettede uddannelsesforløb.

Styrket selvindsigt, sociale færdigheder og samtalen som redskab - det lærer du!

På dette kursus vil du arbejde med emner inden for:

 • Psykologisk og social kapital
 • Trivsel og arbejdsglæde
 • Coaching og samtalekunst
 • Praktisk samtale, coaching og feedback
 • Konflikthåndtering og forandringsparathed
 • Læring og udvikling i organisationer
 • Kommunikationsteori og formidling
 • Strategier til udvikling af organisationer
 • Organisation og ledelse
 • Forandring, performance og teamudvikling

 

Med dette kursus  fra Commitment Lab tilbydes du en uddannelse på diplomuddannelsesniveau (PD) i gruppe- og organisationspsykologi med fokus på psykologisk & sociale kapital samt samtalen som redskab i det dialogiske organisatoriske rum!

Du lærer at være rollemodel frem for energivampyr - og hermed at "sætte scenen" fagligt, mentalt & dialogisk! Du udvikler dine kompetencer gennem træning af brugbare redskaber, der styrker din indre dialog, din formidling og kommunikationskompetence, samt din forståelse for og kompetencer til udvikling af organisationer i vækst og velvære.

Med fokus på fagpassion, veldokumenteret erfaring og resultater vil du:

Commitment Lab udbyder selvvalgt uddannelse, der hjælper dig tilbage på arbejdsmarkedet

 • Opkvalificere din psykologfaglige viden
 • Styrke din selvindsigt og dit personlige lederskab
 • Træne veldokumenterede og virkningsfulde metoder
 • Inspirere og fænge som formidler og dialogpartner
 • Lære at facilitere commitment, ejerskab og handlekraft
 • Forøge din personlige handle- og gennemslagskraft
 • Målrette indsatser, energi og mindset løsningsorienteret
 • Skabe handleerfaringer med Optimal Mental Præstationstilstand
 • Blive handlekompetent gennem færdighedstræning
 • Brænde igennem med din fagperson og dit budskab
 • Booste dit CV og dine karrieremuligheder!

Covid-19

Vores kurser gennemføres pt online, suppleret med studiegruppe træning jf. forsamlings anvisninger i direkte tråd med retningslinjer fra regeringen🙏

Målgruppe

Dette uddannelsesforløb for ledige giver dig en psykologfaglig tilgang til den organisatoriske hverdag og er dermed relevant for dig, der: 

 • vil arbejde som leder, HR-chef, personaleansvarlig eller HR-medarbejder
 • vil arbejde som privat konsulent, fysioterapeut, socialpædagog, sygeplejer eller med aktivering eller anden form for bistand, rådgivning eller coachende funktion
 • vil være (med)ansvarlig for trivsel og bæredygtigt praksisfællesskab
 • vil skabe udvikling og resultater sammen med og gennem andre
 • ønsker at agere og være en virkningsfuld formidler i det organisatoriske dialogiske rum
 • har samspil og relationer med andre mennesker, hvor psykologisk forståelse for menneskets egenart, for gruppe- og organisationspsykologi samt deltager- og dialogbaseret kommunikation således er vigtige redskaber at mestre

 

Psykologisk & social kapital - bæredygtig selvledelse og samarbejde er derfor målrettet dig, der gennem 6 ugers jobrettet uddannelse ønsker at:

 • styrke og videreudvikle dine lederkompetencer
 • kommunikere mere bevidst, tydeligt og målrettet ved jobsamtaler og PU-samtaler
 • reflektere over dine egne paradigmer for selvledelse
 • lære at coache andre succesfuldt i forhold til både de personlige og organisatoriske mål
 • realisere dit udviklingspotentiale
 • bringe dig selv og andre i en optimal mental præstationstilstand
 • være en fængslende formidler og attraktiv dialogpartner
 • håndtere udfordringer med styrket performance og større tilfredshed
 • få viden om og værktøjer til at styrke psykologisk og social kapital i organisationer
 • forbedre dine kommunikative færdigheder i såvel den motiverende som den svære samtale
 • styrke dine kommunikative færdigheder i informationsformidling og beslutningsstrukturer
 • få værktøjer til at skabe strategisk commitment, trivsel og handlekraft i organisationer

Formål og Udbytte

Du får:

 • en statsgodkendt pædagogisk diplomuddannelse (PD) i Gruppe- og organisationspsykologi med fokus på samtalen som redskab i det dialogiske organisatoriske rum
 • eksamen med statsgodkendt intern censur, Professionshøjskolen UCC
 • 10 ECTS point på diplomuddannelsesniveau ved bestået eksamen og således et internationalt godkendt meritgivende eksamensbevis
 • en praktisk organisationspsykologisk såvel som pædagogisk psykologisk uddannelse, der indeholder kognitiv coachings virkningsfulde og veldokumenterede værktøjskasse
 • en interaktiv vinklet uddannelse med operationel orientering og udgangspunkt i de virksomhedsprocesser og deres relationelle såvel som dialogiske diskurser, der er en del af dagligdagen

 

Tip! På YouTube finder du til inspiration, hvad tidligere kursister udtaler om deres UDBYTTE :-)

Eksamen og diplom

Eksamen

Eksamen på dette jobrettede uddannelsesforløb for ledige i organisationspsykologi og kognitiv kommunikation består af et skriftligt oplæg (seks sider) samt en halv times mundtlig eksamen med udgangspunkt i det skriftlige oplæg.

Det skriftlige oplæg og den mundtlige fremstilling vægter ligeligt i én samlet karakter.

Diplomuddannelse (PD-niveau) og ECTS

Uddannelsen er udviklet med reference til PD-modulet "Gruppe- og organisationspsykologi" og er kompetencegivende på diplomuddannelsesniveau, hvilket betyder, at du opnår 10 ECTS point ved bestået eksamen.

Professionshøjskolen UCC udsteder det kompetence- og meritgivende eksamensbevis med diplom og den opnåede karakter på 7-skalaen.

 

Perspektiv

Forskning dokumenterer, at det primært er menneskelige kompetencer, der er kilde til motivation, kreativitet og problemløsning, og som kan være afgørende faktor for værdiskabelse i succesfulde virksomheder. 

Når strategier giver mening og handleanvisninger, skaber virksomheder bedre resultater.

Uddannelse i organisationspsykologi og kognitiv kommunikation giver dig indblik i:

 • hvordan din mentale tilstand er bestemmende for, hvor godt du udnytter dine personlige styrker og potentialer samt indgår mest hensigtsmæssigt og værdiskabende i gruppen.
 • hvordan du gennem god selvledelse og ledelse af andre sætter scenen både fagligt som mentalt.
 • hvordan du meningsfuldt optimerer din lærings- og forandringsparathed samt indgår bæredygtigt i daglige relationer; faglige såvel som sociale i det organisatoriske praksisfællesskab.
 • hvordan du med indsigt i organisationspsykologi, menneskets kognitive særegne behov og potentialer samt vores evne til at organisere os i fælles virksomhed og sammen at skabe synergi og fortsat fremdrift - kan tage ansvar for egen såvel som andres udvikling og performance i den organisatoriske hverdag.

Psykologiske vidensgrundlag og organisatorisk videnskabsteoretisk orientering

Kriser og varig forandring sætter fortsat sine spor og usikkerheden, kompleksiteten og den forandringsdynamik, der kendetegner samfundet i dag, udfordrer livet i virksomheder og organisationer.

Det løfterige er imidlertid simultant med globaliseringen, vidensamfundet og den nye teknologi, vores stadig stigende fokus på værdien af de menneskelige ressourcer.

Empirisk dokumentation* peger på, at det primært er menneskelige kompetencer, der er kilde til motivation, kreativitet og problemløsning og dermed er en afgørende faktor for værdiskabelse i succesfulde virksomheder og organisationer

*) Wenger, E. (2004) ”Praksisfællesskaber”. Fredrickson, B. (2010). ”Positivitet – kilder til vækst i livet”. Holst-Mikkelsen, M. og Poulfelt, F. (2010). ”Strategi med mening”. Laloux, F. (2018) "Fremtidens organisation" og mange andre kilder ser vi frem til at udforske og anvende med dig...

 

Det nye fokus er at skabe innovation, konkurrenceevne og vækst af psykologisk og social kapital gennem udvikling af de menneskelige kompetencer.

Informeret af det subjektvidenskabelige paradigme har vi hermed teoretisk, metodisk, analytisk og praksisnært fokus på: bæredygtige praksisfællesskaber med væredygtige medarbejdere, hen over uddannelsens seks ugers lærings-, refleksions- & perspektiveringsflow!

 

Referencer – hvad siger tidligere kursister?

Kursisterne udtaler om PD-uddannelsesforløbet:

 

”Uddannelsesforløbet Gruppe- og organisationspsykologi hos UCC ved Commitment Lab – Tine Nyholm er ganske enkelt fantastisk. Tine er fagligt super velfunderet – fagstolt, passioneret og engageret ud over det sædvanlige. Tempoet er højt – læringen intensiv og meget udbytterig både fagligt og personligt. Som passioneret HR konsulent drives jeg blandt andet af, at medvirke til at motivere og udfordre mennesker til at identificere og udnytte deres individuelle styrker og bruge disse konstruktivt i arbejdsøjemed.

 Jeg kom med et håb og ønske om at udvide mine faglige kompetencer til at facilitere dette og gik med så meget mere i bagagen end jeg havde turde håbe på. Indsigt i de kognitive processer – det særegne menneskelige – kombineret med organisatorisk afsæt og indsigt i vigtigheden af klarhed og kommunikation af strategi og forandringsledelse i organisationer samt gruppedynamik åbner for helt nye muligheder og tankebaner i mit faglige virke. Tines formidlingsevne og positive sprogbrug er ganske særegent og hendes engagement viser et menneske i optimal præstationstilstand.”

- Dorte Broch Pedersen, Cand.merc. Internationalisering & Virksomhedsledelse og HR Konsulent

 

"Igennem Tines PD-uddannelse på 6 uger fik jeg bedre kendskab til mig selv og hvilken type job, som jeg ville fungere i efter endt uddannelse på universitetet. Det hjalp mig til at gå målrettet ud og få det, og herefter har jeg igen og igen set mulighed for anvendelse af de værktøjer jeg blev bevidst om, omkring samarbejde og selvledelse på arbejdspladsen. Det er en stor hjælp til hver dag at møde ind motiveret og med arbejdsglæde! Tak for en fortrinlig uddannelse Tine!"

– Sandra Paludan Melson, Cand.mag. Persisk, mellemøststudier & humaniora

 

”Nu er der gået 2 uger, de er fløjet afsted...  Det har været et intenst forløb, der har pillet, puffet og provokeret en masse inden i mig! Det har været fyldt med indsigter, erkendelser og succesoplevelser... Det har været hårdt, spændende, energigivende ... Jeg er startet i et nyt job, en helt fantastisk anerledes oplevelse end tidligere - det har PD'en været med til, tænker jeg. Du er en underviser som giver meget af dig selv, på en yderst professionel måde du gjorde mig nysgerrig på dig, og du prikkede til ting i mig, og jeg endte med at dele mange flere ting, end jeg havde regnet med på sådan et 6 ugers forløb.

 Tak for dig, din vedholdenhed og for det du kan... Tak for det som mit selvværd fik med på vejen, tak for den nye viden/ny teori som jeg forstod, de gode grin, nye indsigter, interessante samtaler, nye relationer, et nyt lækkert spot i København (Post & Telemuseum), nye bøger, en masse optimal frustration og en masse glæde... Og især tak for at vise mig, at der er mange flere muligheder i mit liv, end jeg hidtil har vidst - for det vil jeg være dig evig taknemlig... jeg håber at vores veje krydse igen - du vil blive anbefalet på min vej.... ” 

Stine Mangor Rasmussen, Pædagog

  

"Jeg har oplevet en fantastisk rejse på 6 uger hos Commitment Lab ved den altid sprudlende og energiske Tine Nyholm. Her lærte jeg om organisationspsykologiens teorier og anvendelse, hvilket især var spændende for mig, da jeg har været ansat i ca. 40 år i den finansielle verden. Hvor kunne meget have været anderledes grebet an i erhvervslivet, hvis ledere og medarbejdere havde haft den baggrundsviden som jeg nu har opnået. Dette også set i lyset af at jeg mentalorienteret lærte at anvende kognitiv coaching, som er et fantastisk redskab til at spørge konstruktivt ind i mange sammenhænge. Den kognitive coaching kan bruges både af ledere og medarbejdere, når man sidder i f.eks. medarbejdersamtaler eller til jobsamtale. Jeg, er i hvert fald blevet meget skarpere i min spørgeteknik og 2 dage efter min eksamen, havde jeg møde med mit jobcenter, hvor jeg gjorde det klart, at jeg ville ud og anvende dét jeg lige havde lært til et drømmejob, som jeg har jagtet i ca. 1 år indenfor integration. Jeg følte stor respekt for den PD-uddannelse jeg havde taget og ugen efter var jeg til samtale og fik mit drømmejob!

 Endvidere har jeg haft den glæde, vedkommende at kunne coache og hjælpe et familiemedlem til at genvinde hendes glade person gennem kognitiv coaching og redskaber til at bearbejde sine tanker. Dette var et familiemedlem, som har haft angst og som tidligere har fået psykologhjælp, som ikke har hjulpet hende godt nok. Slutteligt skal det nævnes, at det var et fantastisk hold, jeg var sammen med på uddannelsesforløbet og vi holder stadig kontakt til hinanden." 

Merete Petersen, Integrationsvejleder

Underviser: Tine Nyholm

Tine Nyholm - kursus for ledige i organisationspsykologi og kognitiv kommunikationTine Nyholm, Cand.pæd. i pædagogisk psykologi, stifter af og direktør i Commitment Lab ApS, der er en erhvervspsykologisk konsulentvirksomhed.

Til daglig er Tine kognitiv proceskonsulent og coach såvel i det private som offentlige danske erhvervsliv. Tine er kognitivt oplært og trænet som coach af Cultivators grundlægger, der er en af de to grundlæggere af kognitiv coaching i Norden. Gennem praksisforskning i selvværd, mestringsevne og pædagogisk videnledelse i praksisfællesskaber, har Tine skabt nye indsigter og begreber.

Med passion for mennesker og udvikling, skaber Tine naturligt både overblik, fælles engagement og resultater, som proceskonsulent, underviser og mentalcoach. 

Tine Nyholm er aktuel med ny bog i 2023:

"Væredygtig ledelse® og humanokratisk praksis - Skab mental sundhed, læring og livfuld sammenhængskraft med principper og metoder fra kognitiv coaching."
Og er bidragyder i antologierne ”Coaching i nyt perspektiv” og "Frivillig ledelse".

 

Commitment Lab - Jobrettede uddannelser

Hos Commitment Lab er vi ansvarlige for din psykologiske tryghed, dit meningsfulde udbytte og din erhvervs attraktive opkvalificering. Det er vores fornemmeste opgave at du som kursist, fra uge til uge forløbet igennem, oplever at være i læring - vedkommende,...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Forespørgsel efter information

Få svar på dine spørgsmål om Psykologisk & social kapital – bæredygtig selvledelse og samarbejde
Kom i kontakt med udbyderen
Ingen omkostninger eller forpligtigelser

Kontaktinformation til Commitment Lab - Jobrettede uddannelser

Commitment Lab - Jobrettede uddannelser

Stentoften 14
3140 Ålsgårde

 Vis telefonnummer
www.commitmentlab.dk

Hvad siger tidligere deltagere på kurserne for ledige?

Gennemsnit 5

Baseret på 3 evalueringer

Mika

Evidensbaseret uddannelse med spændende underviser, der har en bred forankret faglighed.

Inge Friis Nielsen

Det har været et fantastisk, lærerigt og kompetence-styrkende uddannelsesforløb for mig. Tine har haft store ambitioner på kursisternes vegne, og det har været inspirerende og medvirkende til at jeg har fået stort udbytte ud af kurset. Alt hvad der loves i kursusbeskrivelsen bliver leveret - i en superkvalitet. Tine´s person er i sig selv enormt...

Vis alt
tine

Kursus har været perfekt for mig. Jeg har fået utrolig meget ud af det. Både fagligt og personlig. Jeg har fået kraftfulde værktøj, og hele min tankegang og tilgang til spørgeteknik har ændret sig radikalt. Som underviser er Tine meget inspirerende og fuld af liv. Man kan kun elske hende og hendes engagement. Det er meget smittende.

Få information

Udfyld formularen for mere information om Psykologisk & social kapital – bæredygtig selvledelse og samarbejde

Tilmeld dig kurserforledige.com's nyhedsbrev!
Evalueringer
Hvad siger tidligere deltagere om denne uddannelse?
(5,0)
Baseret på 3 evalueringer
Se alle evalueringer
Hvad siger tidligere deltagere om udbyderen?
(4,9)
Baseret på 182 evalueringer
Se alle evalueringer
Kundecase