Vis kurserforledige.com som: Mobile

Kognitiv Coaching i organisationer - væredygtig ledelse® & dialogisk samskabelse. Coaching i organisationer (AU)

Commitment Lab - Jobrettede uddannelser
6 uger
Dansk
Kurser for ledige
København

Kognitiv Coaching i organisationer - væredygtig ledelse® & dialogisk samskabelse. Coaching i organisationer (AU)

Kognitiv Coaching i organisationer - Kognitiv Mentor for væredygtig ledelse® & dialogisk samskabelse

LÆR at være leder og kulturbærer - væredygtigt vedkommende, relationelt intelligent & praktisk udviklende! Bliv kognitiv mentor for coaching i organisationer! 

Vidste du at psykologi: at erkende sig selv og sin virkning på andre, er afgørende for graden af tillid, respekt og commitment både relationelt, fagligt og organisatorisk?

Ønsker DU at opkvalificere dine faglige og menneskelige ledelses-, formidlings- & kommunikationskompetencer meningsfuldt gennemgribende?

DU tilbydes at optimere din personlige gennemslagskraft med overensstemmelse i selvforståelse, kompetencer og adfærd – og styrke dine muligheder for meningsfuld succes!

Uanset om du er leder eller medarbejder, har planer om at blive leder eller ved at du ikke skal være leder DA, vil det forny din daglige glæde og meningsfuldhed, øge din selvtillid, styrke din handlekraft og skærpe din personlige gennemslagskraft - at FÅ virkningsfulde NYE indsigter og ANVENDELIGE værktøjer - til positiv selvledelse, effektfuld dialog og coaching som ledelses-/ kommunikationskompetence, fordi du her igennem lærer:

 • At erkende hvem du er, hvad du ønsker og hvordan du udtrykker dig herom
 • At kunne bringe dig selv og andre i en optimal mental præstationstilstand
 • At være proaktiv medskaber af stemning, klima, relationer og samtaleemner
 • At tilgå forskellighed og konflikter som gaver der skærper personligt, fagligt og relationelt
 • Dialogisk udviklende at gøre så vel den motiverende som den svære samtale
 • At forhandle og formidle følelsesmæssigt intelligent og vedkommende
 • At vælge at gøre hver dag gældende og erfarer at være i levende live – ikke fordi alt vil lykkes – men fordi du gør dit bedste og hermed forærer dig selv (og andre) at kunne regne med og stole på DIG

Med fokus på værdien af vores menneskelige kompetencer, coaching som et af tidens stærkeste værktøjer til udvikling og samtalen som redskab i det dialogiske organisatoriske rum, er uddannelsen målrettet DIG, der ønsker at opkvalificere og styrke din viden og dine færdigheder inden for temaerne:

 • Organisation, Coaching og SamskabelseCoaching i organisationer fra Commitment Lab
 • Væredygtig ledelse® 
 • Kognitiv Coaching og effektfuld dialog
 • Praktisk samtale, coaching og feedback
 • Kognitiv mentor for coaching kultur               
 • Kommunikationsteori og –forståelse
 • Kompetence- og mentaludvikling
 • Psykologisk og social kapital
 • Læring og udvikling i organisationer
 • Selvledelse og ledelseskompetencer
 • Konflikthåndtering og meningsforhandling

Uddannelsen har frisættende fokus på:

Væredygtige samskabelser – at værne det menneskelige og skabe størst!

Grundlæggende ér vi ALLE potentielt ILDSJÆLE, det ligger i vores menneskelige DNA at have behov for, trang til og higen efter at VÆRE (bedst) sammen med andre i skabende relationer, hvor vi har mulighed for at opleve os Stolte, Værdsatte og Positivt forpligtet (#DelePsykologi).

 • Med potentialet i behold er det organisatorisk relevant at overveje, hvordan potentialet forvaltes?
 • Jo, for en ting er at kunne sit fag, noget helt andet er, kan vi mennesker? Hvad vil vores kollegaer, relationer og samarbejdspartnere mene?
 • Har du tænkt over, hvilken overensstemmelse der er mellem dit svar på ovennævnte spørgsmål og din daglige glæde, kvaliteten af dine relationer og graden af meningsfuld succes?

At være leder og kulturbærer – væredygtigt berigende, relationelt befordrende og praktisk forretningsudviklende, hænger i stor udstrækning sammen med, i hvilken grad det vægtes at arbejde strategisk frisættende med organisationens menneskelige kompetencer:

 • Hvad fordrer dette af ledere og kulturbærere?
 • Hvad vil skærpet fokus herpå frisætte og forene?
 • Hvilket ejer- og følgeskab vil muliggøres og hvorledes er dette innovationsbærende?

Hvordan strategisk at frisætte organisationens menneskelige kompetencer meningsfuldt og forretningsudviklende, tilbydes du kompetencegivende at opkvalificere din fagprofil med via praksisorienteret denne praksisorienteret Coaching akademiuddannelse med afsæt i nyere forskning og virkningsfulde metoder.  

Uddannelses temaer vi eksempelvis rendyrker og invitere DIG til positivt forpligtende, gensidigt givende og erhvervsrettet attraktivt at rendyrke:

 • At mestre væredygtig selvledelse, effektfuld kommunikation og dialogisk meningsforhandling
 • At være kulturbærer og rollemodel for væredygtig ledelse & dialogbaseret udviklingskultur
 • At facilitere positive emotioner, ejerskab og positiv forpligtelse om meningsfuld målopfyldelse

Opnå værdiskabende professionelle kompetencer og erhvervsrettet opkvalificering ved underviser og proceskonsulent Tine Nyholm, der som kernekompetence samarbejder med organisationer om, hvordan at arbejde strategisk frisættende med organisationens menneskelige kompetencer - væredygtigt og vedkommende - faciliterer styrkelse af organisationens sammenhængskraft, resultatskabelse og konkurrenceevne.  

Uddannelsen er udviklet erhvervsrettet og praksisorienteret rundt om vejledende indhold for akademimodulet Coaching i organisationer, der er godkendt på den landsdækkende positivliste i 2017. Du har hermed ret til at ansøge om kurset / uddannelsen i din A-kasse. 

Er det dit Jobcenter du har mulighed for at søge aktivering gennem, kan du anmode om bevilling da kurset "Kognitiv mentor" som er indlejret i uddannelsesforløb, er godkendt på de Regionale positivlister for Region Hovedstaden (nr 127) og Region Sjælland (nr 148).

VI SER FREM TIL AT SPARRE DIG på dine behov, ønsker og tilmeldingsmuligheder :-) 

Målgruppe

Dette uddannelsesforløb er for DIG, der søger styrket selvindsigt og fornyet personlig handlekraft i dit faglige professionelle virke.  Dig, der higer efter fornyet viden om og praksisnære redskaber til styrket følelsesmæssigt intelligent lederskab og relationskompetence.

Dig, der er klar over at kvaliteten af relationskompetence, selvledelse og ledelse handler om at kende og erkende sig selv og sin virkning på andre.

Uddannelsen er værdifuld og frisættende for ledere og for kulturbærende medarbejdere, der er ansvarlig for at skabe udvikling og resultater sammen med og gennem andre, og hermed relevant for dig, der er projektleder, HR-chef, HR-medarbejder, personale-, salgs-, borger- eller serviceansvarlig, og som ønsker at praktisere VÆREdygtig daglig (selv)ledelse og at være en virkningsfuld facilitator, mediator, formidler og dialogpartner i det organisatoriske dialogiske rum.

Det kan også være du er konsulent, karrierecoach, fysioterapeut, laborant, socialpædagog, sygeplejer eller at du arbejder med aktivering, udøver anden form for bistand, rådgivning, faciliterende og/eller coachende funktion.

Da vi forstår os selv og verden gennem samtaler er uddannelsesforløbet udbytterigt for alle, der i deres daglige arbejde har kontakt til, samspil og relationer med andre mennesker, hvor anerkendende deltager- og dialogbaseret kommunikation er afgørende.

Uddannelsen er målrettet dig der ønsker:

 • at reflektere over dine egne paradigmer for selvledelse
 • at mestre væredygtig selvledelse og væredygtig ledelse
 • at videreudvikle dine ledelses-, coaching- & kommunikationskompetencer
 • at udvikle dit lederskab i coachende facilitering der skaber læring og udvikling
 • at opnå værdiskabende professionelle kompetencer med afsæt i kognitiv teori
 • faglige kompetencer til at engagerer menings-forhandlende og konfliktopløsende
 • forskningsbaseret og praksisorienteret viden og værktøjer til at forebygge så vel som håndterer stress
 • anvende kognitiv coaching i organisationer til at facilitere væredygtighed og udvikling
 • værktøjer til at skabe strategisk commitment, trivsel og handlekraft i organisationer
 • mestre samtalen som redskab og være en succesfuld dialogpartner
 • opkvalificere dit CV med en praksisorienteret Coaching akademiuddannelse til 10 ECTS point

Formål og udbytte

Formålet er, at den studerende udvikler sin ledelseskompetence med særligt fokus på lederens rolle i forbindelse med coaching i organisationer. Der tages udgangspunkt i et kommunikationsteoretisk perspektiv, hvor coaching som værktøj til at skabe læring og udvikling i egen organisation / professionelle faglige virke rendyrkes. Desuden indgår som et væsentlig element følelsesmæssig intelligens og væredygtig selvledelse heraf som afgørende for netop reflekteret nærværende - menneskeligt og professionelt virke - kendetegnet ved omtanke og autenticitet, som netop afgørende for graden af tillid, respekt og commitment både relationelt, fagligt og organisatorisk.

Udbytte er blandet andet:

 • At mestre væredygtig selvledelse
 • Reflekteret at være kulturbærer for væredygtig ledelse & dialogbaseret udviklingskultur
 • At videreudvikle og opkvalificere dine ledelses-, coaching & kommunikationskompetencer
 • Kan navigere i og håndtere psykologi, mentale modeller og mentalitet til forståelse og håndtering af kultur, vanetænkning og mentale mønstre, udviklende og bæredygtigt
 • Kan argumentere på videnskabeligt grundlag for indsatser, der sigter på praksisudvikling der arbejder mentalorienteret med kompetenceudvikling og målopfyldelse
 • Kan imødekomme og håndtere sårbarhed og forbehold, anerkendende, undrende, reflekterende og regulerende, sådan at du og dine kollegaer/aftagere kommer nærmere jeres mål og resultater
 • Kan faciliterer positive emotioner, væredygtighed og vilje til forandring
 • Kan bringe dig selv og andre i en optimal mental præstationstilstand, med mulighed for at yde hver sit bedst, med den sunde selvrespekt, gode trivsel og høje effektivitet dette muliggør
 • Kan indgå i samarbejde om at håndtere de mest almindelige former for konflikter i grupper og organisationer samt anvende og vurdere intervention
 • Kan anvende viden og metoder med henblik på udvikling af pædagogisk praksis der er kendetegnet ved psykologisk og social kapital
 • Kan anvende kognitiv coaching som dialogredskab og samtalekunst
 • Kan argumentere på videnskabeligt grundlag for dialogforholdet og feedbackkultur som afgørende for at selvet kan realisere sig meningsfuldt, sundt og udviklende
 • Kan coache andre til succesfuldt at tænke, føle og agere hensigtsmæssigt i forhold til både de personlige og organisatoriske mål
 • Kan opstille scenarier for samt anvende coaching som udviklingsværktøj
 • Kan håndtere og formidle værdien af at erkende de følelsesmæssige diskurser i det daglige samarbejde som trivsels- og forretningsafgørende
 • Kan beskrive værdien af din fagperson og dit budskab attraktivt og værdiforøgende
 • Kvalitetssikring af opkvalificerede realkompetencer
 • Fremtidssikring af ledelseskompetencer der engagerer til refleksion, passion og ejerskab
 • Coaching- & konflikthåndteringsuddannelse med afsæt i nyere forskning og metoder

Helt konkret får du mulighed for at søge indad for, via uddannelsens indhold og praktiske træning at søge styrket og mere målrettet ”udad” (indsigt og erkendelse af dit ”ideelle jeg”, dit ”faktiske jeg” samt fremadrettet ”dit autentiske jeg”).

Således vil uddannelsen ligeledes være værdifuld for dig, hvis rolle har eller vil ændre sig. Værdifuld for dig der står på et tidspunkt i dit liv, hvor du har tid og mulighed for, at tage egen meningsfuldhed og fagperson op til revision. Du vil opnå dybere selvforståelse og fornyet forudsætning for at tage ansvar for personlig og faglig udvikling – og her igennem styrke dine muligheder for meningsfuld succes.

Du lærer at kommunikere anerkendende og værdiskabende og at benytte coaching som samtalekunst i det dialogiske relationelle rum. Via træning, evaluering og opfølgning får du beviser for og tro på, at du som coach/kollega/leder kan gøre en meningsfuld og udviklende forskel.

Eksamen

Eksamen på dette jobrettede akademiuddannelses forløb for ledige består af:

 • 1) At udarbejde et skriftligt kort projekt med analyse af selvvalgt problemstilling/hypotese du hen over forløbet har afprøvet og skabt handleerfaringer med. Et kortere projekt som du udfolder og perspektivere, ved den …
 • 2) Afsluttende mundtlig prøve, med intern censur.  

Den mundtlige prøve kombineret med det korte projekt, er med intern censur og bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Karakterbedømmelse er en helhedsbedømmelse af skriftlige projekt og den mundtlige præstation.

Akademiuddannelse (AU-niveau) og ECTS:

Uddannelsesforløbet er erhvervsrettet og anvendelses orienteret udviklet rundt om AU-modulet ”Coaching i organisationer” der er kompetencegivende på akademiuddannelsesniveau, hvilket betyder, at du opnår 10 ECTS point ved bestået eksamen. 

Erhvervsakademiet Cphbusiness er statsgodkendt udbyder af AU-modulet ”Coaching i organisationer”, der udbydes og afvikles under lov om åben uddannelse. Commitment Lab er leverandør til Cphbusiness, og ansat som undervisere i samarbejde mellem Cphbusiness og Commitment Lab.

Perspektiv

Som lærende, skabende og sociale væsener trives vi bedst, nyder mest og skaber størst, når vi har mulighed for at udvikle os fortsat i dialogiske samarbejder.

Konflikt & læring, er en dualisme der er grundlæggende for udvikling! Uddannelsen fokuserer på læring som identitetsprojekt og socialt kollektiv der gøres mest anerkendende og udviklende i dynamiske processer med mulighed for: optimal frustration/konflikt> ejerskab/engagement> handleerfaringer og meningsforhandling> refleksion, erkendelse og perspektivering i det organisatoriske dialogiske rum.

Fokus er på hvordan psykologisk og social kapital er grundlæggende for frisættelse af individuelle potentialer til optimal mental præstation og succes i samarbejdet.

Psykologisk vidensgrundlag og videnskabsteoretiske orienteing

Summen af fremtrædende fagfolks forskning synliggør behovet for samtale og dialog, der skaber indsigt i tankeprocesser og deres natur. Mentale modeller og kognitiv fleksibilitet, er afgørende for personlig trivsel, mestringsevne, handlekraft og ikke mindst kvaliteten af samspillet i den organisatoriske hverdag.

Der er i Den Kognitive Coaching-metode (Kognitiv coaching i nyt perspektiv, 2014, Nyholm, Hans Reitzels Forlag) rigt afsæt til at integrerer de virkningsfulde kommunikative, refleksions- og relationsbefordrende elementer i det organisatoriske dialogiske rum. Et dialogisk samarbejde der ser på konflikter og forskellighed som en gave, som afsæt og anledning til at engagerer sig i konflikter som naturlig stadie i en foranderlig hverdag i udviklende samarbejder i fortsat vækst.  

Kognitiv coaching i nyt perspektiv er en kombination af kognitiv neurovidenskab, forskningsbaserede kognitive og positiv psykologiske metoder, sundhedsfremme samt nyere organisationspsykologisk forskning om relevansen af fokus på mentale modeller og følelsesmæssige diskurser ved udvikling og implementeringen af strategier i daglig organisatorisk praksis.

Referencer – hvad siger tidligere kursister?

Tine Nyholm, Cand.pæd. i pædagogisk psykologi, stifter såvel som direktør i Commitment Lab, der er professionel udbyder af akademiske læringsforløb, der integrerer teori og praksis med udviklingsbehov og forandringsvisioner.

Kognitiv og systemisk proceskonsulent med speciale i uddannelse af hele praksisfællesskaber kendetegnet ved høj psykologisk og social kapital, som uddannelsesansvarlig, underviser og eksaminator.

Udøvende mental coach og erhvervspsykologisk supervisor.

Medforfatter i nyere antologi om fremtidens ledelse (”Frivillig ledelse”, 2013), og som frontløber af kognitiv coaching i organisationer er Tine Nyholm medskribent af NY metodebog ”Coaching i nyt perspektiv” (oktober, 2014). 

Kursister fra  tidligere hold udtaler:

”Den indsigt og omfattende viden, hvormed Tine Nyholm evner at udtrykke sin fagpassion og inderlighed for væredygtig selvledelse, har for mig været helt uvurderlig. Jeg har været taget med på en rejse brolagt med selverkendelse, ahaoplevelser og blevet præsenteret for værdifuld litteratur som fremover vil være med til at styrke min trivsel og arbejdsglæde.

Jeg har fået bygget en bro… fra alt som førhen kun var formodninger og fornemmelser, over til konkret viden… jeg har fået en langt større forståelse og sikkerhed i at jeg kan stille undre spørgsmål til det som sker omkring mig på en arbejdsplads og jeg glæder mig over, at jeg fremover, ikke behøver at opleve mig selv som gidsel, men at jeg rent faktisk kan bidrage positivt ved at engagere mig aktivt med den nye viden jeg har tilegnet mig. Det giver mig styrke at jeg har fået værktøjer, så jeg fremover kan handle anderledes end jeg før har gjort. Jeg vil væredygtigt kunne lede mig selv i fremtidige arbejdsforhold og for det kan jeg takke Commitment Lab, Tine Nyholm.”

Heidi Højgaard, Kontorassistent

”Tine Nyholm: fagligt fyrtårn for væredygtig selvledelse. Uddannelsesforløbet har levet 100% op til mine forventninger og mere til. Dette forløb har åbnet mine øjne for et helt andet univers, og vækket min faglige nysgerrighed til at udforske og afprøve min kunnen.

Jeg har fået konkret indsigt i hvordan tanker og følelser styrer vores adfærd, og hvilke værktøjer man kan bruge konstruktivt, og har opnået den bedste ”væredygtig selvledelse” nogensinde. Mine kompetencer er nu på et niveau hvor de aldrig har været før, dette styrker min faglig profil til at kommunikere på den mest givende måde, som åbner en masse nye døre karrieremæssigt for mig.”

Georgina Harrison, HR konsulent

”En helt overskyggende forskel på denne og andre uddannelser jeg har taget, er Tine Nyholm. Den passion, begejstring, sprudlen, energi og ønsket om at give os på uddannelsen alt hun ved, på en så dedikeret, ærlig, støttende og oprigtig måde, er ikke noget jeg har oplevet tidligere. Uddannelsen er meget intensiv og alle bliver inddraget. Dette er ikke “bare” en uddannelse. Det er en rejse. En rejse, hvor du i starten rejser med en gammel slidt rygsæk. En rygsæk som gnaver lidt hist og her, og som du har pakket med alle de ting du “plejer” at tage med. Ved rejsens slutning opdager du at rygsækken stadig er den samme - men støvet af, strammet op og tilpasset til netop dig. Og vigtigst - indholdet. Mange af de ting du troede du havde brug for, er smidt væk og erstattet med nye ting som du har brug for og virkeligt fungerer. De ting du har beholdt genopdager du, og ser nu på dem med større glæde. Jeg har nu værktøjer til, gennem nyfunden selvindsigt, at håndtere konflikter, at se konflikter som noget konstruktivt, skabe et mere engageret arbejdsmiljø og gennem dialog at kunne hjælpe andre til at se deres eget potentiale.” 

Michael W. Larsen, Salgschef

”Jeg vil helt klart anbefale ALLE – og ikke mindst alle med ledelsesansvar – at tage et uddannelsesforløb hos Commitment Lab. Det har givet mig en stor indsigt i, hvor vigtig Følelsesmæssig ledelse er – hvor vigtigt det er at opnå forståelse for HVAD er det vi skal – HVILKEN rolle har vi – HVORDAN gør vi!

På en skala fra 1 – 10, hvor 10 er det bedste, har forløbet levet op til et 12-tal. Stort set hele uddannelsesforløbet har givet mig aha-oplevelser, såvel erhvervsmæssigt som på personlig selvledelse. Det betyder for mit vedkommende, at jeg er blevet meget bevidst om min måde at kommunikere på, og hvordan jeg, i konflikter som hverdagen i øvrigt, med åbne spørgsmål får skabt dialog og på den måde kan få personer til at komme til erkendelse.

Mine varmeste anbefalinger til at ALLE bør tage dette uddannelsesforløb. Det er utrolig givende på alle måder – STOR TAK TIL TINE NYHOLM FOR 6 FANTASTISKE GIVENDE OG LÆRERIGE UGER!!”

Lise Skaaning Hansen, Kontorfunktionær

”Et uddannelsesforløb hos Commitment Lab, med Tine Nyholm som fagligt fyrtårn, er en fantastisk personlig såvel som faglig investering. Med en enorm dybde og høj faglighed fører Tine, dig på inspirerende og anerkendende vis igennem en personlig og faglig erkendelse med viden og læring, der løfter dig som menneske og som fagperson. Du står derefter stærkere både personligt og fagligt med en fantastisk værktøjskasse du kan bruge på dit faglige felt. Det er intet mindre end fantastisk, inspirerende og opløftende.

Min selvindsigt er styrket og jeg har fået en langt større forståelse for vigtigheden af at kunne mestre hensigtsmæssig selvledelse, i forhold til også at være en kompetent leder og medarbejder. Jeg har i høj grad fået anvendelig faglig viden og læring som jeg kan omsætte og bruge i praksis. Jeg har fået ny en værktøjskasse med tilgange og metoder, som jeg kan bruge i supplement med min faglighed og mine kompetencer, der gør at jeg står langt stærkere som leder.

Jeg vil anbefale alle, der har mulighed for at deltage i et uddannelsesforløb hos Tine, at gøre det. Det er en investering du aldrig vil fortryde.”

Louise Christensen, Cand.soc.

”Havde ikke troede det muligt at jeg kunne lære så meget ny på så kort tid og tilmed bruge/omsætte det allerede fra dag 1, at få så meget brugbar viden er utrolig frisættende og giver en fantastik fremdrift både fagligt som personligt.

Det er mig magtpålæggende at anbefale Commitment Lab til alle som ønsker indsigt i mental sundhed, væredygtighed og dialogbaseret udviklingskultur.”

Anders Harder Kragh, Skyde instruktør

”Sikke et forløb! Aldrig har jeg oplevet en lignende fagpassioneret underviser, som i den grad kan rykke hele holdet! Tine Nyholm forstår at dreje undervisningen og tilrettelægge forløbet, så det er tilpasset den enkelte så det spiller MAKS.

Jeg har i den grad fået så meget ny viden, som jeg direkte kan overføre i mit arbejde. Forståelsen af konflikt og håndtering deraf har åbnet en hel ny verden, hvor jeg kan vælge bevidst at håndtere situationer på en konstruktiv og udviklende måde, som er til stor gavn for mine projektgrupper og dermed også projekterne. Det blev meget konkret for mig, hvad jeg har haft til gode at lære i mit liv – Tusind tak Tine.”

– Susanne Noesgaard, IT Projektleder Sundhedsdatastyrelsen

”I verdens krydsfelt, hvor stormene kommer fra alle retninger, er der tre ord, der vægter mest, hvis du vil holde balancen: Kend dig selv. Jo mere du ved om dig selv, jo bedre agerer du sammen med andre. Og her får du viden om, hvordan du selv kan opnå bedre fodfæste og hvordan du hjælper andre til det samme. Commitment Labs uddannelse i Coaching og konflikthåndtering giver dig værktøjerne til og træningen i at holde dig oprejst, uanset stormstyrke og retning. Tine Nyholm er en tornado, så hold godt fast, men vid på forhånd, at du kommer hel og styrket ud på den anden side.”

– Rikke Ærtebjerg, Projektleder

”Jeg har arbejdet med mennesker, i lederjobs og i HR funktion og som selvstændig i mange år. I disse år har jeg været på forskellige kurser; den svære samtale, konflikthåndtering osv. Kurser som har deres berettigelse, men som har været unuanceret og stringente.

Uddannelsen hos Commitment Lab har været meget nuanceret, intenst og jo længere hen i uddannelsen jeg kom, jo mere mening gav det. Der var en meget meget fin og solid ”rød” tråd gennem hele uddannelsesforløbet. For mig har uddannelsens indhold og undervisningsmetode været en meget stor AHA oplevelse!

Jeg står her efter endt uddannelse, med en forankret tro og et stort mod på, at tingene rent faktisk godt kan lade sig gøre og vigtigst af alt, jeg har fået en ny viden og selvindsigt som giver mig mulighed for at lede mig selv i den rigtige retning!

Denne uddannelse giver rigtigt god mening og jeg kan kun varmt anbefale denne uddannelse til alle, det være sig ledige, ansatte og ledere/chefer.

Til sidst og ikke mindst vil jeg tillade mig at rose ejeren af Commitment Lab og underviseren Tine Nyholm, for sin meget positive og til tider humoristiske væremåde. Hun formår at få alle med i ”klassen”. Selv når jeg har siddet derhjemme og lavet lektier, har jeg kunnet mærke Tines tilstedeværelse i min faglige bevidsthed!!! Tine formår samtidig at se vores sårbarhed og give plads til denne. Jeg er overbevidst om, at det er årsagen til at min klasse her fik et yderst flot eksamensgennemsnit på ikke mindre end 9,7”     

– René Winther Madsen, Projektleder

”Gennem denne 6 ugers intensive uddannelse har jeg opdateret min faglige viden om organisationer, dialogisk samarbejde, ledelseskompetencer, emotionel intelligens, psykologisk kapital, positiv psykologi, coaching, konfliktløsning og meget mere.

Til sammen med min nye viden på disse områder, har jeg gennem aktiv deltagelse i studiegrupper, fået øget min selvindsigt og handlekraft, samt er blevet bevidst om det vigtige i at tage ansvar for egen selvledelse.

Jeg har desuden fået viden og værktøjer til gensidigt givende samarbejde, med tiltro og mod på at handle udviklende. En ahaoplevelse var at arbejde med en specifik erhvervscase og vurdere den objektivt og nuanceret og dermed reflektere over, de mange forskellige årsager (organisatoriske/personlige/relationelle) til at situationen/kulturen er, som den er.

Tine Nyholm er passioneret, yderst faglig kompetent og i besiddelse af den sidste nye viden inden for coaching i organisationer. En viden og en række værktøjer som hun brænder for at formidle til de studerende i et trygt og positivt miljø, som har gjort at jeg har fået tilegnet mig anvendelig læring og styrkede faglige kompetencer. Jeg erfarer konkret at min faglige profil er blevet stærkere og mere tydelig.  Derfor vil jeg gerne anbefale denne uddannelse til dig, som ønsker at udvikle dig!”

– Judith Petterson, Laborant

SE NYESTE udtalelser på Commitment Lab's hjemmeside under "Referencer" og "Hvad siger AU-kursisterne?"

Commitment Lab - jobrettet uddannelse for ledige

CPH Business er statsgodkendt udbyder af jobrettede kurser for ledigeCommitment Lab ApS udbyder i samarbejde med Danmarks største Erhvervsakademi Cphbusiness læringscentrede (action-reflection-learning) akademiuddannelser til ledige med udgangspunkt i læring for dig som person, dine kompetencer og arbejdslivserfaringer samt dine fremtidige karriereønsker.

Alle uddannelsesforløb afholdes centralt i København og Københavns omegn.  

Cphbusiness er statsgodkendt udbyder af AU-modulerne, der udbydes og afvikles under lov om åben uddannelse. Commitment Lab er leverandør til Cphbusiness, og ansat som undervisere i samarbejde mellem Cphbusiness og Commitment Lab.

Commitment Lab - Jobrettede uddannelser

Commitment Lab - Jobrettede uddannelser

Hos Commitment Lab kan du deltage i følgende 6 ugers kurser for ledige: Psykologisk & social kapital - bæredygtig selvledelse, samarbejde og organisationspsykologi (PD) Coaching og Konflikthåndtering (AU) - Væredygtig ledelse® og psykologisk sundhed med kognitiv dialog  Kognitiv Coaching i organisationer -...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Forespørgsel efter information

 

Kontaktinformation til Commitment Lab - Jobrettede uddannelser

Commitment Lab - Jobrettede uddannelser

Stentoften 14
3140 Ålsgårde

 Vis telefonnummer
www.commitmentlab.dk

Hvad siger tidligere deltagere på kurserne for ledige?

Signe Rørne
(5)
Et hæsblæsende, lærerigt og givende uddannelsesforløb – gør dig selv en tjeneste og sæt fuld tid af i kalenderen, det ér et heltidsstudie! Uddannelsen har levet 110% op til mine forventninger om, at finde ud af hvad coaching i organisationer er for en størrelse og hvorfor det virker. Det betyder, at jeg er opsat på at holde fast i den dialogi...
Vis alt
Katarina Dobiasova
(5)
Dette uddannelsesforløb har været det mest inspirerende, berigende, udfordrende og transformative jeg har nogensinde taget. Den intimitet og kærlighed som Tine Nyholm var kulturbærer af udgjorde at jeg i læringsfællesskabet kunne føle mig tryg endskønt intenst program og læringsmål. Det har været frisættende at lære om væredygtig selvledelse, or...
Vis alt
Trine Bruun
(5)
Lærerigt, intenst, værdiskabende og udbytterigt opnået gennem programsat optimal frustration og hårdt arbejde: Jeg tager det hele med mig og vil bruge det fremover personligt samt på fremtidige arbejdspladser.
Få information

Udfyld formularen for mere information om Kognitiv Coaching i organisationer - væredygtig ledelse® & dialogisk samskabelse. Coaching i organisationer (AU)

Tilmeld dig kurserforledige.com's nyhedsbrev!
Evalueringer
Kognitiv Coaching i organisationer - væredygtig ledelse® & dialogisk samskabelse. Coaching i organisationer (AU)
Hvad siger tidligere deltagere om denne uddannelse?
(4,8)
Baseret på 10 evalueringer
Se alle evalueringer
Hvad siger tidligere deltagere om udbyderen?
(4,8)
Baseret på 115 evalueringer
Se alle evalueringer
Kundecase