Vis kurserforledige.com som: Mobile

Hvad siger tidligere kursister om Coaching og konflikthåndtering (AU) i København?

Gennemsnit 4,9

Baseret på 137 evalueringer

Kim Williamsen
På uddannelsen Coaching og konflikthåndtering ved Commitment Lab, har jeg været i læring på højest niveau, hvor mine grænser er blevet flyttet og jeg har opnået meningsfuld ny viden og det har betydet alt for mig. At lærer, hvordan alt udvikling starter med erkendelse. At en konflikt er en mulighed for læring og udvikling. Jeg føler at jeg nu...
Vis alt
Katrine Nielsen
På uddannelsen Coaching og konflikthåndtering hos Commitment Lab, er jeg blevet lærende udfordret idet niveauet for undervisningen var højt og på samme tid meget relevant, både i forhold til hvor jeg gerne vil styrke mig selv fagligt, men også ved at sætte fingeren på hvor jeg kan forbedre mig personligt i forhold til fremtidige jobs og konflikt...
Vis alt
Yvonne Kaas
Coaching og konflikthåndtering gav anledning til frustrationer undervejs, da kurset er en personlig udvikling og en mulighed for at se indad. Men vi blev alle hjulpet godt på vej af Tine Nyholm, for at forstå os selv og andre gennem coaching og konflikthåndtering i et nyt perspektiv. Jeg kan varmt anbefale uddannelsen, hvis du har lyst til at se...
Vis alt
B Knudsen
Undertegnede kan anbefale dette forløb. Når du vælger at modtage læringen som redskab til, at bekræfte eller rykke på det du allerede gør eller ønsker, så vil du her finde mening omend en forståelse for menneskets kompleksitet. Du modtager læring som både kan bruges målrettet job, men også og ikke mindst som menneske. I første omgang kan det vir...
Vis alt
Melanie Brammer
Uddannelsen er er både personligt udviklende samt praktisk anvendelig, idet der er en genial kobling imellem teori og praksis samt formålsorienteret kobling imellem det mental/psykologiske og organisatoriske som gør uddannelsen enormt brugbar fagligt. Der er et ”Før og Efter” når man gennemfører ”Coaching og Konflikthåndtering (AU) med Tine ...
Vis alt
C. Nielsen, bogholder
Det var 6 hektiske, inspirerende, nærværende, brugbare og forløsende uger, som har oversteget enhver af mine forventninger. Personligt betyder det, at jeg har lært og trænet positiv samskabende dialog- og analyseværktøjer, som jeg efterfølgende implementerer i livet generelt. Jeg er blevet opkvalificeret i faglige sammenhænge og har fået anven...
Vis alt
Line Sørensen
Evaluering af uddannelsesforløbet 'Coaching og konflikthåndtering' ved Commitment Lab: Koblingen mellem teori og praksis er guld værd! Mest lærende og værdiskabende har været den viden, jeg har opnået i forhold til, hvor vigtigt det er at have fokus på, at jeg både henvender mig til både hjerne og hjerte hos de involverede dialogpartnere, så ...
Vis alt
Anna-Kathrine Thunbo Pedersen
Uddannelsesforløbet i Coaching og Konflikthåndtering (AU) - Væredygtig ledelse® og psykologisk sundhed med kognitiv dialog, har i høj grad indfriet mine forventninger til at blive relevant lærende udfordret. Mine forventninger forud for forløbet var knyttet til erfaringer fra tidligere kursus- og uddannelsesforløb, hvor det teoretiske stof var m...
Vis alt
renate bødker
Meget fagpassioneret underviser - og unik kombination af faglitteratur samt erhvervscase.
Liv Voergaard Pade
Tine Nyholm har sammensat en uddannelse, som jeg ville ønske at alle ville have mulighed for at tage. Den indeholder så mange essentielle emner, som er brugbare i alle livets facetter og arenaer – vigtigst er Væredygtig selvledelse®. Uddannelsens holistiske grund tilgang på at vi på samme tid er et unikt individ og et socialt væsen, bevidner om ...
Vis alt
Katrine Baad
Den bedste uddannelse, jeg nogenside har været på. Jeg er blevet lærende udfordret fra dag 1, og har elsket den måde, undervisningsforløbet var skruet praksisnært og pædagogisk sammen på. Det har betydet, at jeg har fået det helt ind under huden og bruger det hver dag bevidst og faktisk også ubevidst. Jeg har således fået anvendelig viden og ...
Vis alt
Louise
Udbyttet har været enormt og det betyder, at hele uddannelsesforløbet stort set har givet et væld af aha-oplevelser! Helt overordnet var jeg ikke bevidst om al den viden og forskning, der findes omkring konfliktteori og mental sundhed på arbejdspladsen. At der rent faktisk var forklaringer at hente, dét har været som at finde en vigtig guldmi...
Vis alt
Lene Hansen
At uddannelsesforløbet fra dag ét er personligt involverende, giver mulighed for at få et helt nyt perspektiv på sit (arbejds)liv. Jeg har fået afgørende ny viden og indsigt i både mine egne og andres tankemønstre, konfliktstile og meget mere i forhold til at kunne tænke og handle på nye måder. Det betyder meget ift. at tackle konflikter og s...
Vis alt
Lonni
En lærerig uddannelse, med stort faglig niveau. Meget faglige dygtig underviser Tine Nyholm.
Carl Jones
Tine Nyholm er en sand Pioner med sin visdom om ”Kognitiv Coaching i nyt Perspektiv”, og i at det, at kunne lede og forpligte andre, starter med at jeg kan lede og forpligte mig selv. Jeg vil fremadrettet integrere mine opkvalificerede ledelses- og relationskompetencer, sådan at konflikter håndteres succesfuldt og ser frem til at være kultur...
Vis alt
Mette Hedegaard
Jeg er blevet maksimalt udfordret på den gode måde - hen over en meget intensiv og inspirerende læringsrejse med en underviser, som man kan mærke, der brænder for sit område. Det har været et meget spændende og lærerigt, men også til tider lidt hårdt forløb, da der skulle følges med i undervisningen og med læsning samt selvrefleksions opgaver ba...
Vis alt
Else Marie Brakchi
Det er et suverænt gennemarbejdet læringsunivers, som Tine Nyholm inviterede os til at arbejde i, med et helt formidabelt udbytte til følge. Vi fik en grundig indføring i grundprincipperne indenfor Coaching og Konflikthåndtering, som jeg har arbejdet med i skoleverdenen. Det er min vurdering, at Tine Nyholms unikke koncept om Væredygtig selvlede...
Vis alt
Nadine Bishop
Jeg har på uddannelsen Coaching og konflikthåndtering ved Commitment Lab i stor grad, fået anvendelig viden og læring, ikke mindst relateret til ledelse og mellemlederansvaret. At uddannelsen er på et højt fagligt niveau og at jeg som studerende blev optimalt frustreret og udfordret, var lige mig, da jeg rykker mig mest, når jeg både mentalt og...
Vis alt
Charlotte Tornhøj Pedersen
Denne uddannelse er et super fundament til coaching indenfor erhvervslivet. Sammensætningen og opbygningen af undervisning og opgaver giver så meget mening.
Tina Plenge Henriksen
Commitment Lab har styrket mine rellations-kompentencer, da jeg med udgangspunkt i væredygtig selvledelse, gør det muligt at stå ved mig selv uden at pege fingre ad andre og derved bevare respekten og tilliden fra andre, som muliggøre en åben og respektfuld dialog. Tillid og respekt gør det muligt at være en god kollega,leder og coach.
Rikke Laya Nørgaard
Uddannelsen Coaching og konflikthåndtering hos Commitment Lab er en sand ‘Hero’s Journey’, som fra dag 1 har været én lang aha-oplevelse. Jeg er virkelig blevet presset til det ypperste - men det har været optimal frustration på bedste vis. Jeg har fundet en dyb passion og mening i læringen og omkring faget. Jeg har læst meget indenfor person...
Vis alt
Johnny Lopes
Dette forløb har været den mest lærerige og menneskeligt udviklende rejse, jeg har været på nogensinde. Med Tine Nyholm i spidsen for Commitment Lab, hendes forbillede på at praktisere Væredygtig selvledelse®, budskabets vigtighed og hendes undervisningsmetoder der er motiverende, skabende og berigende er der ingen tvivl om at dette, er et profe...
Vis alt
Marianne Juul
Denne uddannelse har været en emotionel rejse, hvor jeg er kommet mere afklaret ud på den anden side med et nyt fokus på dialogiske redskaber, som kan vende den kritiske samtale til mere løsningsorienterede samtaler. Jeg er nysgerrig på en ny måde som har skærpet min motivation for at være den bedste udgave af mig selv. Uddannelsen har uden tviv...
Vis alt
Annasimone Winther
Forløbet Coaching og konflikthåndtering ved Commitment Lab har været utroligt intens, givende og lærerigt. Jeg har lært meget mere end jeg havde forventet og det har været en kæmpestor gave for mig som menneske. Jeg føler mig fagligt og praksisnært opkvalificeret, både hvad angår mit arbejdsliv og min daglige omgang med mine medmennesker. At lær...
Vis alt
Sofie Victoria Pii Barild
Uddannelsen Coaching og konflikthåndtering hos Commitment Lab har givet mange ahaoplevelser! For det første at opdage hvor ”nemt” det kan være at skabe forandring. At der ikke skal ”mere til” end Tine Nyholms modeller og bevidst samtale. Jeg får jo lyst til at udbrede det alle steder! Jeg er også blevet overrasket over, hvor meget jeg lærte, hvo...
Vis alt