Vis kurserforledige.com som: Mobile

Erhvervsøkonomi

Aalborg Handelsskole
Kontakt Aalborg Handelsskole for mere information
Kurser for ledige
Fjernundervisning

Kursusbeskrivelse

Styrk dine kompetencer inden for erhvervsøkonomi

Akademi- og merkonomfaget 'Erhvervsøkonomi' giver dig en teoretisk og praktisk helhedsforståelse af centrale problemer og beslutninger inden for erhvervsøkonomien. Som deltager får du indsigt i anvendelse af erhvervsøkonomiske modeller og metoder.

Faget behandler følgende emneområder:

  • Virksomhedens afsætnings- og omkostningsforhold
  • Aktivitetsoptimering
  • Totalbudgettering
  • Investering og finansiering

Faget er obligatorisk på akademiuddannelsen i Økonomi- og ressourcestyring. Men du kan også vælge at følge faget som enkeltstående kursus.

Undervisning på Erhvervsøkonomi

Uddannelsen gennemføres som fjernundervisning og undervejs er der mulighed for at deltage i fire workshop. Fremmøde til eksamen er dog en betingelse.

Om akademiuddannelser

Akademiuddannelser (tidligere kaldet merkonomuddannelser) udbydes som Åben Uddannelse. Fagene er derfor ofte tilrettelagt som en deltidsuddannelse, men kan også tilrettelægges på fuld tid. Akademiuddannelsen er modulopbygget, og en hel uddannelse svarer til 1 års studietid på fuld tid (60 ECTS point). Betegnelsen merkonom kan inden for det merkantile område benyttes, når fag svarende til 40 ECTS point er gennemført.

Hvert enkelt af uddannelsens fag kan læses selvstændigt og med den samlede retning opnår du stor ekspertise på det økonomiske felt. Relevante jobs med afsæt i uddannelsen og øvrig erhvervserfaring kan være controller, regnskabsansvarlig, konsulent etc.

Målgruppe

Adgangsbetingelser

Relevant erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller anden relevant uddannelse på tilsvarende niveau samt som minimum 2 års relevant erhvervserfaring. 

Hvem kan deltage?

  • Beskæftigede efter aftale med arbejdsgiver
  • Ledige med mulighed for 6-ugers jobrettet uddannelse
  • Aktiveringsberettigede ledige med en jobplan

Pris

Deltagerbetaling og økonomi

Deltagerbetalingen er 6.000 kr. pr. fag. Prisen er inkl. bøger.

Om udbyderen

Aalborg Handelsskole

Kurser for ledige - Bliv attraktiv for kommende arbejdsgivere

Er du ledig og på vej videre mod dit næste job? Så skift ventetiden ud med et kursus, der kan gøre dig endnu mere attraktiv over for en kommende arbejdsgiver. I Center for Karriere og Uddannelse på Aalborg Handelsskole tilbyder...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Få information

 

Kontaktinfo

Aalborg Handelsskole

Langagervej 16
9220 Aalborg Øst

 Vis telefonnummer

Få information

Udfyld formularen for mere information om Erhvervsøkonomi

Tilmeld dig kurserforledige.com's nyhedsbrev!
Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.

Du vil måske også være interesseret i: