Vis kurserforledige.com som: Mobile
(Mis)trivsel blandt nyuddannede akademikere

(Mis)trivsel blandt nyuddannede akademikere

Er du nyuddannet akademiker og er du ledig? Føler du at du mistrives i din ledighedsperiode? Så er du ikke alene. Landsorganisationen for Nyuddannede Akademikere (LONA) har i foråret 2021 foretaget en trivselsundersøgelse blandt nyuddannede akademikere under deres ufrivillige ledighedsperiode - og nu er resultaterne klar. Undersøgelsen viser sine klare tendenser blandt nyuddannede akademikere. Læs med i denne artikel. 


Landsorganisationen for Nyuddannede Akademikere (LONA), der er en forening for og af nyuddannede akademikere, der arbejder for at fremme nyuddannede akademikeres interesser i forhold til jobmuligheder og trivsel, satte sig i foråret 2021 for at undersøge trivslen blandt ufrivilligt ledige nyuddannede akademikere. Med undersøgelsen kunne de hos LONA se en klar tendens til mistrivsel blandt respondenterne. 

Ledighedens negative indvirkning på mennesker er hverken et ukendt eller nyt fænomen. Men som Lærke Thrysøe Nielsen, der er talsperson fra og medstifter af LONA fortæller os, fandtes der i foråret 2021 ingen større undersøgelser, hvor fokus har været rettet mod trivslen blandt ledige akademikere. Det valgte LONA derfor at ændre på, ved hjælp af deres trivselsundersøgelse, fortæller Lærke Thrysøe Nielsen og uddyber: "Vi valgte at igangsætte trivselsundersøgelsen, da nogle af os, der har været med til at stifte LONA, i en eller anden grad oplevede tegn på mistrivsel i vores ledighedsperiode. Derfor ville vi undersøge, om vi stod alene med de her følelser og var de eneste, der gik og havde det skidt, og der fandt vi jo hurtigt ud af, at vi ikke stod alene". Som Lærke fortæller viser rapporten klare tegn på mistrivsel: "Vi havde en antagelse om, at folk gik og havde det skidt, men vi er virkelig blevet overraskede over, hvor galt det egentlig stod til. Det er jo nogle meget markante tal, der viser, at der er klare tendenser til, at nyuddannede akademikere mistives i deres ledighedsperiode". 

Den massive mistrivsel blandt de adspurgte respondenter i undersøgelsen kommer blandt andet til udtryk ved:

  • 90,4 procent af respondenterne svarer, at de føler sig ensomme. 
  • 90 procent af respondenterne føler, at de er mindre værd, fordi de er jobsøgende.
  • 89,1 procent af respondenterne svarer, at de skammer sig over, at de er jobsøgende.
  • 98,9 procent af respondenterne svarer, at de føler sig triste. 
  • 97 procent af respondenterne svarer, at de føler, at deres mentale trivsel er forværret under deres ledighedsperiode.

Her kan det naturligvis være vigtigt at have in mente, at corona-nedlukningen i marts 2021 kan have forstærket visse følelser hos respondenterne, hvilket kan have haft indflydelse på nogle af resultaterne i undersøgelsen. Alligevel må resultaterne og tendenserne, der tegnes i undersøgelsen, siges at være tankevækkende.

Resultatet af undersøgelsen er, at der forekommer massive mistrivselstendenser blandt gruppen.
Mistrivslen kan b.la. ses i bekymringer om tilværelsen som jobsøgende, der dominerer i hverdagen.
Den kan også ses ved udbredt indre uro, tristhed, frustration og følelse af mindreværd og
manglende kontrol, samt følelsen af ikke at være en del af samfundet og sociale kontekster.

- Uddrag fra undersøgelsen

Årsagerne til denne mistrivsel er forskellig i det, der er tale om en subjektiv vurdering, men de årsager, der går massivt igen blandt respondenterne i undersøgelsen, er særligt følelsen af eksklusion i samfundet og bekymringer om fremtiden. Som Lærke forklarer os, er der også mere i det end det: "Der er mange, der har haft lyst til at dele deres historier med os, og her forklarer mange af respondenterne for eksempel at de skammer sig over at være jobsøgende. Det synes vi er en rigtig ærgerlig følelse, da det jo ikke er en situation, de selv har valgt. Vi kalder det ufrivillig ledighed, da det er en livssituation, man ikke selv har valgt. Man har jo taget en uddannelse fordi man gerne vil have et arbejde - hvorfor skulle man ellers tage en uddannelse?".

Lærke uddyber med, hvilke andre følelser der er tilstede blandt mange af respondenterne: "Derudover er der mange der går rundt og er plaget af dårligt selvværd og føler sig triste. Det påvirker i høj grad også respondenternes fremtidsdrømme på andre måder end rent professionelt. De føler for eksempel at deres liv bliver sat på standby i forhold til drømme som huskøb, bilkøb, at stifte familie og lignende. De muligheder bliver man frarøvet grundet økonomien. Endvidere oplever mange at det påvirker deres kærlighedsliv, da de for eksempel ikke tør tage på date, grundet skammen og frygten for stigmatisering."

"Jeg ved ikke hvornår jeg lander et job og det er en enorm svær tilstand at være i.
Jeg føler at jeg konsekvent og hele tiden er ’på arbejde’.
Min jobsøgning og tanker derom fylder både dag og nat.
"

- Udsagn fra anonym respondent

Lærke fortæller os også, at der er andre parametre, der kan bidrage til frustration og mistrivsel blandt nyuddannede akademiere, der er ufrivilligt ledige: "Det hjælper for eksempel ikke på frustrationerne og mistrivselstendenserne at sætte dimmitendsatsen ned og forkorte dagpengeperioden for nyuddannede akademikere. Vi har ikke fortjent at blive straffet, for ironisk nok har vi jo kun gjort det, som politikerne har bedt os om: Vi har taget en uddannelse og færdiggjort den på normeret tid. Herefter vil arbejdsgivere ikke ansætte os, fordi vi ikke har mange års erhvervserfaring, og på det grundlag skal vi 'straffes'". Lærke Thrysøe uddyber derefter med, at retorikken omkring, at nyuddannede akademikere er dovne og kræsne ikke hjælper på mistrivslen og de forskellige frustrationer. 

Hos LONA har de intentioner om at gentage undersøgelsen på et senere tidspunkt, hvor de kan sammenligne resultaterne. Samtidig har de selvfølgelig et håb om, at resultaterne af denne trivselsundersøgelse kan bruges af forskellige organisationer, interessenter og andre relevante aktører på området. 

Se den fulde trivselsundersøgelse fra LONA her

Har du interesse i Landsorganisationen for Nyuddannede Akademikere og deres arbejde? Bliv medlem her

Michelle Hjorth
Digital Content Editor