Nyt om uddannelse og ledighed

Følg med i nyheder og trends inden for ledighed og uddannelse - kurserforledige.comNyheder inden for uddannelse og ledighed

kurserforledige.com følger løbende med i udviklingen via medierne eller via egne undersøgelser blandt vores brugere.

Du kan her kan få et hurtigt overblik over relevante nyheder samt trends inden for ledighed og uddannelse.


 

6 ugers jobrettet uddannelse - her er positivlisterne

Har du ret til uddannelse under ordningen for 6 ugers jobrettet uddannelse, kan du vælge blandt de uddannelser, der er godkendte til formålet.

For at en uddannelse skal være godkendt som jobrettet uddannelse, skal den være at finde på enten den landsdækkende positivliste eller en af de regionale positivlister. Du kan kun vælge blandt de uddannelser, der findes på den positivliste, der er gældende for din region. Den landsdækkende positivliste gælder naturligvis for alle regioner.

>> Find den landsdækkende positivliste her

>> Find de regionale positivlister her

Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

22-03-2015

________________________________________________________________________________________

Fra selvvalgt uddannelse til jobrettet uddannelse

Fra 1. januar 2015 blev lediges ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse erstattet med 6 ugers jobrettet uddannelse. Målet er, at du som ledig kan få uddannelse, der møder efterspørgslen på arbejdsmarkedet, så uddannelsen så vidt muligt er medvirkende til, at du kommer i job.

Er du ledig dagpengemodtager og møder du ellers kravene for deltagelse, kan du søge om 6 ugers jobrettet uddannelse efter 1. ledighedsdag. Hvis du er i tvivl, om du har ret til jobrettet uddannelse, så tag kontakt til dit jobcenter og hør mere om dine muligheder.

Du kan også læse mere om ordningen for 6 ugers jobrettet uddannelse her

Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

12-02-2015

________________________________________________________________________________________

AK-Samvirke lancerer ny plan rettet mod nyledige og langtidsledige

For at vise a-kassernes utilfredshed med Carsten Koch-udvalgets anbefalinger til en forbedret beskæftigelsesindsats lancerer de nu en ny plan for ledige. Planen fokuserer primært på de nyledige samt de langtidsledige, som a-kassernes brancheorganisation AK-Samvirke mener er glemt i Koch-udvalgets anbefalinger.

Det er endnu ikke vedtaget, hvilke af Koch-udvalgets anbefalinger, der skal implementeres i praksis, men man forventer, at beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) snart offentliggør den endelige plan.

Læs mere om a-kassernes nye plan

Kilde: Ugebrevet A4

27-03-2014

________________________________________________________________________________________

Carsten Koch-udvalgets rapport er endelig offentliggjort

Mandag d. 24. februar præsenterede Carsten Koch-udvalget den endelige rapport, der i alt indeholder 39 anbefalinger til at styrken indsatsen på beskæftigelsesområdet. Blandt forslagene findes der en del, der vedrører lediges opkvalificering. Blandt andet anbefales det, at lediges ret til selv at vælge uddannelse skal ændres til, at uddannelsen skal være målrettet efterspørgslen på arbejdsmarkedet.

Læs mere om Carsten Kochs anbefalinger her

Kilde: JyllandsPosten

26-02-2014

________________________________________________________________________________________

Carsten Koch-udvalgets rapport kritiserer det danske beskæftigelsessystem

Carsten Koch-udvalget, der blev nedsat i februar 2013 for at gennemgå beskæftigelsessystemet, retter skarp kritik mod mange punkter i indsatsen, som den ser ud nu.

Anbefalingerne, som Carsten Koch-udvalget har bragt på bane kan deles op i 5 hovedpunkter, hvoriblandt retten til 6 ugers selvvalgt uddannelse tages op til revision. Du kan danne dig et hurtigt overblik over udvalgets anbefalinger ved at læse mere i artiklen nedenfor.

Læs mere her

Kilde: Berlingske

20-01-2014

________________________________________________________________________________________

Flere ledige i job med uddannelse end løntilskud

Debatten om uddannelse til ledige raser, hvor blandt andet Venstre og De Radikale mener, at 6 ugers selvvalgt uddannelse er spild af penge. Imidlertid viser en ny analyse, at arbejdsløse metalarbejdere hurtigere kommer i arbejde med hjælp fra målrettede kurser.

På baggrund af analysen mener eksperter nu, at debatten gå på, hvor vidt selvvalgt uddannelse skal udskiftes med velvalgt uddannelse som aktivering af de ledige.

Læs mere her

Kilde: Ugebrevet A4

16-12-2013

_________________________________________________________________________________________

Uddannelse målrettet arbejdsmarkedet frem for 6 ugers selvvalgt uddannelse

I forbindelse med den ventede beskæftigelsesreform dropper LO og FTF nu deres krav om 6 ugers selvvalgt uddannelse.

I stedet skal ledige på dagpenge have ret til 12 ugers målrettet uddannelse, som a-kassen vurderer er relevant for den ledige og efterspørgslen på arbejdsmarkedet.

Læs mere her

Kilde: Berlingske Business

31-10-2013

_________________________________________________________________________________________

Uddannelse sikrer både høj løn og jobsikkerhed

Jo mere du uddanner dig, jo mere sikker er du på at få et arbejde og en højere løn - og beholde jobbet. Du har både større chancer for en højere løn, og så er folk med et højt uddannelsesniveau heller ikke dem, der er mest ramt af arbejdsløsheden i Danmark.

Det viser en ny undersøgelse, som Sydbank har lavet i samarbejde med Danmarks Statistik.

Kilde: Berlingske Business

Læs artiklen her

17-10-2013

_________________________________________________________________________________________

Selvvalgt uddannelse skal ikke afskaffes

Formand for LO-Aalborg Anna Kirsten Olesen mener ikke at ordningen for selvvalgt uddannelse skal afskaffes, som KL har foreslået.

"Jeg mener, det gavner rigtig mange, at de har mulighed for at tage seks ugers selvvalgt uddannelse, så de kan komme videre og få de job, der står og banker på", siger hun.

Kilde: dr.dk

Læs artiklen her

24-09-2013

_________________________________________________________________________________________

Justitsmord på 6 ugers selvvalgt uddannelse

Nyledige.dk og RM Academy tager debatten op om 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Læs om deres syn på den rapport, der lå til grund for Venstres og 6 store kommuners oplæg om at nedlægge de lediges ret til selvvalgt uddannelse.

Læs mere her

19-09-2013

_________________________________________________________________________________________

Ledige utilfredse med regeringens indsats

På kurserforledige.com spurgte vi vores brugere om, hvordan de synes den siddende regering har håndteret den stigende danske ledighed. Resultatet viser en klar negativ holdning blandt de ledige til de tiltag, regeringen har foretaget for at nedbringe ledigheden i Danmark.

Læs hele blogindlægget her

12-03-2013

_________________________________________________________________________________________

Akutuddannelse

Nu kan du tage op til 26 ugers erhvervsrettet uddannelse, hvis du er ledig og står til at miste din dagpengeret.

Læs mere om akutuddannelser her

04-02-2013

_________________________________________________________________________________________

Top 10 kommuner: Her er ledigheden højest

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at kommuner med den højeste ledighedsprocent primært ligger på Sjælland og Fyn.

Se fuld artikel her

02-08-2012

Kilde: dr.dk

_________________________________________________________________________________________

Ledige må fortsat leve med prisloft

Regeringen vil nemlig ikke afsætte penge på finansloven til at fjerne det såkaldte prisloft på AMU-kurser, selv om beskæftigelsesminister Mette Frederiksen flere gange har sagt, at det var hensigten.

Se fuld artikel her

Kilde: dr.dk

05-11-2011

_________________________________________________________________________________________

Ledige nyudlærte dumper jobcentrene

Ledige nyuddannede føler sig i den grad svigtet af systemet. De har kun sparsom tiltro til landets jobcentre, og knap hver anden finder i ny undersøgelse aktiveringen meningsløs. Forklaringen på de unges frustrationer er, at beskæftigelsessystemet møder dem med mistillid, lyder vurderingen fra fagbevægelsen.

Se fuld artikel her

Kilde: ugebladet4.dk

15-05-2011

_________________________________________________________________________________________

Kvindernes arbejdsløshed haler ind på mændenes

I det første år af krisen steg mændenes arbejdsløshed markant mere end kvindernes. Det seneste år har billedet imidlertid været omvendt. Nu stiger kvindernes arbejdsløshed, mens mændenes falder. Forklaringen er formentlig, at krisen er gået ind i en ny fase, hvor regningen for krisen bliver betalt af den offentlige sektor, hvor hovedparten af ansatte er kvinder.

Se fuld artikel her

Kilde: ae.dk

22-04-2011

_________________________________________________________________________________________

Arbejdsmarkedet tæt på bunden – vejen tilbage bliver langvarig

Selvom arbejdsløsheden steg i januar 2011, synes arbejdsløsheden at have stabiliseret sig omkring 6 procent af arbejdsstyrken - det indikerer, at arbejdsmarkedet er tæt på bunden - når det er sagt, så er der ikke udsigt til en større vending - med de vækstudsigter, der tegner sig, kan man kun forvente en fremgang på cirka 10000 arbejdspladser i løbet af 2010-2012.

Se fuld artikel her

Kilde: ae.dk

04-03-2011

_________________________________________________________________________________________

Antallet af ledige har bidt sig fast. Hos Dansk erhverv spår de længere kø i løbet af 2011

Bruttoledigheden for januar ligger på 167.900. Det svarer til 6,1 procent af arbejdsstyrken, viser tal fra Danmarks Statistik.

Se fuld artikel her

Kilde: tv2.dk

03-03-2011

_________________________________________________________________________________________

Ledigheden meget forskellig afhængig af uddannelse

Se fuld artikel her

Kilde: iak.dk

23-02-2011

_________________________________________________________________________________________

Rekordlavt antal ledige stillinger og langtidsledighed er giftig cocktail

Danmark står overfor en stor udfordring, hvis ikke antallet af ledige stillinger snart kommer i vejret. Vi risikerer at tabe værdifuld arbejdskraft på gulvet, vurderer AK-Samvirke. Samtidig kan en hurtig afvikling af efterlønsordningen betyde, at endnu flere danskere skal kæmpe om endnu færre job.

Se fuld artikel her

Kilde: ak-samvirke.dk

28-01-2011